Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Molekylärgenetikens centrala dogm.Molekylärgenetikens centrala dogm.

Vad säger oss molekylärgenetikens centrala dogm?

DNA transkriberas till mRNA, som translateras till protein.

 • Aldrig tvärtom.

Vad det är skönt när man har en absolut sanning att luta sig tillbaka på! 😉

År 1962 förutsade Howard Temin att detta förmodligen inte ändå inte var helt sant...

Omvänt transkriptas

År 1970 lyckades Howard Temin och David Baltimore, oberoende av varandra, visa att det faktiskt finns omvänt transkriptas.

 • Hugaligen! Molekylärgenetiken skakar i sina grundvalar!

Omvänt transkriptas finns huvudsakligen hos s.k. retrovirus

 
Retrovirus bär med sig enzymet omvänt transkriptas i själva viruspartikeln.

Vid infektion, syntetiserar enzymet först en DNA-sträng komplementär till det RNA som först infekterade cellen.

Därefter degraderas RNA-strängen av det omvända transkriptaset, och ersätts med DNA.

Den bildade DNA-duplexen sätts ofta in i cellens genom.

Dessa typer av virus kallas "retrovirus" från latinets "retro" ("tillbaka" eller "baklänges").

Retrovirus

Det finns retrovirus som orsakar cancer och AIDS

Många retrovirus är latenta.

Sätts in i cellens genom, sprider sig när cellen delar sig.

Cancerframkallande virus är latenta, och bär på en gen, som påverkar celldelning.

 • När viruset kommer in i cellen, uttrycks denna gen i hög grad
 • Cellen delar sig okontrollerat
 • Cancer!

HIV-virusetHIV-viruset. Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus

 • Orsakar AIDS!
 • Dödar en del av sina värdceller, snarare än orsakar cancer

Omvänt transkriptas hos HIV är väldigt felbenäget ("slarvigt")

 • Detta leder till att det bildas många varianter av HIV!
 • Detta leder i sin tur till att det blir svårt framställa effektivt vaccin

AZT och deoxitymidinAZT och deoxitymidin.

HIV kan bromsas med mediciner

 • AZT (3'-azido-2',3'-dideoxytymidin) är en nukleosidanalog (d.v.s. den liknar en nukleotid – se bilden till höger)
 • När den tas upp av cellen, omvandlas den till AZT-trifosfat
 • HIV-virusets omvända transkriptas har högre affinitet för AZT-trifosfat än för dTTP
 • Cellens eget DNA-polymeras har högre affinitet för dTTP än för AZT-trifosfat
 • Den går in istället för tymin under virusets DNA-syntes
 • AZT gör alltså syntesen av virusets DNA avstannar.