Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Idé nr. 68 till gymnasiearbete i Biologi: Hur påverkas växter av gifter i cigarettfimpar?

CigarettfimpCigarettfimp.Cigarettfimp.

Du känner säkert till att cigaretter – och då också fimpar – innehåller en hel del gifter. Alla fimpar som slängs på gator och torg, och som till sist hamnar i avloppen och kommer ut i sjöar och vattendrag, bär med sig de här gifterna. Den stora mängden fimpar är därför ett miljöproblem. Här är ett ganska enkelt uppslag till gymnasiearbete, där du undersöker hur gifterna i fimparna påverkar hur växter växer.

 

Samla ihop ett antal fimpar och lägg dem i en liter avjonat vatten i ett dygn. Filtrera av fimparna, och så har du fått ”fimpvatten”. Odla sedan lite vete i jord som du varje vecka vattnar med en viss volym avjonat vatten, kranvatten, outspätt fimpvatten, och fimpvatten spätt 10, 100 och 1000 gånger. Mät veteplantornas längd efter ett antal veckor, och jämför dem med varandra.

Genom att mäta alla veteplantornas längd kan du få fina medelvärden från de olika försöken, något som du kan redovisa i ett snyggt stapeldiagram. Koppla detta till vad man redan känner till att tobaksröken innehåller för gifter, så har du ditt gymnasiearbete som i en liten ask!

 

   

Också intressant: