Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Syntes av berlinerblåttI videon ovan visar youtubern NileRed hur man kan tillverka berlinerblått (preussiskt blått), det första moderna syntetiska färgpigmentet.

I processen framställs först järn(III)klorid genom att järn får oxideras till järn(II)joner av saltsyra, och sedan vidare till järn(III)joner genom tillsats av väteperoxid. Därefter tillsätts en lösning av kaliumferrocyanid, och då faller det önskade pigmentet ut.

Det här är inte bara ett tjusigt och relativt* säkert experiment att göra, men för att det ska bli ett riktigt bra gymnasiearbete krävs det också en bra frågeställning. En lämplig frågeställning skulle kunna vara att variera någon parameter i experimentet (till exempel koncentrationen saltsyra eller väteperoxid, eller hur lång tid det får reagera) och sedan mäta hur det påverkar utbytet.


* OBS: Experimentet är på intet vis ofarligt! Saltsyra är frätande och väteperoxid oxiderande, varför man måste göra en grundlig riskanalys innan man påbörjar syntesen.