Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

12 uppgifter på gasers egenskaper - Facit

Artikelindex

Facit

  1. 11,2 dm3
  2. 3,9 dm3
  3. 37 dm3
  1. 6,0·10-3 mol
  2. 8,1·10-4 mol
  3. 0,32 mol
 1. 5,2 MPa
 2. 179 dm3
 3. 3,7·10-3 mol
 4. 153 K
 5. 4,96 MPa
 6. 6,2 dm3
 7. \[pV=nRT \Rightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_1V_1 = nRT = p_2V_2 \hspace{100cm}\]

  men

  \[V_2 = \frac{1}{2}V_1 \Rightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_1V_1 = p_2 \cdot \frac{1}{2}V_1 \Leftrightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_2 = \frac {p_1V_1}{\frac{1}{2}V_1} = \frac {p_1}{\frac{1}{2}} = 2p_1 = 2 \cdot 101300\text{Pa} \approx 0,20 \text{MPa} \hspace{100cm}\]

 8. 18 dm3
 9. 15,2 dm3
 10. 570 kPa
| ▶

 

 

Också intressant: