Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta papper kan du behålla om du vill.

 • I alla strukturformler ska samtliga bindningar och atomer sättas ut, även väteatomer.
 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade.
 • Molvolymen, Vm, är 24,5dm3/mol om inget annat anges.

Glöm inte enhet! Tid: 20 minuter

Del I. Ange de korrekta alternativen!

 1. Vilken typ av bindningar bryts när man smälter is? Ett alternativ är korrekt. (1p)
  1. Jonbindningar
  2. Kovalenta bindningar
  3. Vätebindningar
  4. van der Waals-bindningar
  5. Metallbindningar
 2. Vilken typ av bindningar bryts i natriumnitrat (NaNO3) när man löser det i vatten? Ett alternativ är korrekt. (1p)
  1. Jonbindningar
  2. Kovalenta bindningar
  3. Vätebindningar
  4. van der Waals-bindningar
  5. Metallbindningar

Hoppa direkt till …

Del II. Fullständig lösning krävs.

 1. Hur stor massa är 4,25dm3 ammoniakgas, NH3(g)? (2p)
 2. Crêpes suzette är en smarrig efterrätt, där man flamberar plättar med upphettad Grand Marnier-likör (man sätter helt enkelt fyr på likören). Vid förbränningen bildas koldioxid och vattenånga. I tre matskedar Grand Marnier-likör är det c:a 12g ren etanol.
  1. Ange formeln för förbränningen! (1p)
  2. Hur stor gasvolym bildas vid förbränning av tre matskedar Grand Marnier? (3p)

Facit

Betygsgränser

Max: 8,0
Medel:  
G: 3,0
VG: 6,0
MVG: 7,0

Del I. Ange de korrekta alternativen!

 1. c
 2. a

Del II. Fullständig lösning krävs.

 1. \[n = \frac {V} {V_{\text{m}}} = \frac {4,25\text{dm}^3}{24,5\text{dm}^3\text{/mol}} = 0,1734693\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m &= nM = 0,1734693\text{mol} \cdot (14,0+1,008\cdot 3)\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 2,9531429\text{g} \approx 2,95\text{g}\end{align}\]

 2. C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)

  \[\begin{align}n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} &= \frac {m} {M} = \frac {12\text{g}} {(12,0\cdot 2 + 1,008 \cdot 6 + 16,0)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,2605976\text{mol}\end{align}\]

  \[\begin{align}n_{\text{gas}} &= n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 5n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 5 \cdot 0,2605976\text{mol} = \hspace{100cm} \\ &= 1,3029882\text{mol}\end{align}\]

  \[\begin{align}V_{\text{gas}} &= n_{\text{gas}}V_{\text{m}} = 1,3029882\text{mol} \cdot 24,5\text{dm}^3\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 31,923211\text{dm}^3 \approx 32\text{dm}^3\end{align}\]