Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Förhör 2006-10-25: Gaser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 8,0
Medel:  
G: 3,0
VG: 6,0
MVG: 7,0

Del I. Ange de korrekta alternativen!

 1. c
 2. a

Del II. Fullständig lösning krävs.

 1. \[n = \frac {V} {V_{\text{m}}} = \frac {4,25\text{dm}^3}{24,5\text{dm}^3\text{/mol}} = 0,1734693\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m &= nM = 0,1734693\text{mol} \cdot (14,0+1,008\cdot 3)\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 2,9531429\text{g} \approx 2,95\text{g}\end{align}\]

 2. C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)

  \[\begin{align}n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} &= \frac {m} {M} = \frac {12\text{g}} {(12,0\cdot 2 + 1,008 \cdot 6 + 16,0)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,2605976\text{mol}\end{align}\]

  \[\begin{align}n_{\text{gas}} &= n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 5n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 5 \cdot 0,2605976\text{mol} = \hspace{100cm} \\ &= 1,3029882\text{mol}\end{align}\]

  \[\begin{align}V_{\text{gas}} &= n_{\text{gas}}V_{\text{m}} = 1,3029882\text{mol} \cdot 24,5\text{dm}^3\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 31,923211\text{dm}^3 \approx 32\text{dm}^3\end{align}\]

| ▶

 

 

Också intressant: