Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2002-09-16: Gaser och bindningslära för Nv2B - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 22,5
Medel:  
G: 7,5
VG: 15,0
MVG: 20,0

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

Fel eller ingen enhet i svaret ... -1

 1. \[V_{\text{m}} = \frac {V} {n} \Leftrightarrow n = \frac {V} {V_{\text{m}}} = \frac {1,5\text{dm}^3} {24,5\text{dm}^3\text{/mol}} = 0,06122449\text{mol} \approx 61\text{mmol} \hspace{100cm}\]

 2.  

  \[\begin{align}V_{\text{m}} &= \frac {V} {n} \Leftrightarrow V = V_{\text{m}} \cdot n = V_{\text{m}} \cdot \frac {m} {M} = 24,5\text{dm}^3\text{/mol} \cdot \frac {3,00\text{g}} {14,0\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 2,6231263\text{dm}^3 \approx 2,62\text{dm}^3 \hspace{100cm}\end{align}\]

  1. dipol
  2. dipol
  3. inte dipol
 3. c
 4. b

  Lösning:

  \[\begin{align}M &= \frac {m} {n} = \frac {\rho V} {\frac {V}{V_{\text{m}}}} = \rho V_{\text{m}} = 1,34\text{g/dm}^3 \cdot 22,4\text{dm}^3\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 30,016\text{g/mol} \approx 30\text{g/mol}\end{align}\]

  1. jonbindningar
  2. vätebindningar
  3. metallbindningar
  4. van der Waals-bindningar

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. Vid 85 °C kan man lösa c:a 1600 g NaNO3 i 1000 g vatten, och vid 0 °C kan man lösa c:a 700 g. Vid nerkylning faller sålunda (1600-700) g = 900 g NaNO3 ut i fast form.

  I och med att diagrammet inte är världens mest exakta, accepteras alla svar från 850 g till 950 g som korrekta.

  Läser av diagrammet vid 85°C korrekt - 1p; läser av diagrammet vid 0°C korrekt - 1p; korrekt uträkning av massan utfällt salt - 1p.

 2. \[p_1 = {k \over V_1} \Rightarrow k = p_1V_1 = p_2V_2 \Rightarrow p_2 = \frac {p_1V_1} {V_2}\hspace{100cm} \hspace{100cm}\]

  \[p_2 = \frac {1,00\cdot10^5\text{Pa}\cdot 50,0\text{ml}} {32,1\text{ml}} = 1,55763\cdot10^5\text{Pa} \approx 156k\text{Pa} \hspace{100cm}\]

  1. Lösning:

    

   Ba(OH)2·xH2O(s)

   Ba(OH)2(s)

   + xH2O(g)

   Före reaktion

   3,85 g

    

   0 g

   0 g

   Efter reaktion

   0 g

    

   2,09 g

   ≈0,0122042... mol

   (3,85-2,09) g = 1,76 g

   ≈0,0977777... mol

   \[\frac {n_{\text{H}_2\text{O}}} {n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}} = \frac {0,097777...\text{mol}} {0,0122042...\text{mol}} = 8,011814 \approx 8 \hspace{100cm}\]

   Svar: Ba(OH)2·8H2O

   Korrekt antal mol Ba(OH)2(s) - 1p; korrekt antal mol H2O(g) - 1p; korrekt uträkning av x - 1p.

  2. \[V = V_{\text{m}}n = 30,6\text{dm}^3\text{/mol} \cdot 0,097777...\text{mol} \approx 2,99\text{dm}^3 \hspace{100cm}\]
 3. Heptan är ett kolväte med helt opolära molekyler. Mellan heptanmolekylerna finns endast van der Waals-bindningar. (1p)

  Metanol är en alkohol med endast en kolatom, vilket gör att hydroxylgruppens polära karaktär får stor betydelse för molekylen. (1p) Metanolmolekylen är polär, och mellan dessa molekyler finns vätebindningar (1p). Därför är heptan svårlösligt i metanol. (0,5p)

  1-pentanol, däremot, har en lång och opolär kolkedja. Detta innebär att hydroxylgruppens polära karaktär inte påverkar pentanolmolekylens egenskaper så mycket. (1p) Den är till största delen opolär (mellan pentanolmolekylerna finns till största delen van der Waals-bindningar) (1p), och därför är heptan lösligt i 1-pentanol (0,5p).

| ▶

 

   

Också intressant: