Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande blandningar är homogena? (3p)
  1. Socker blandat med salt
  2. Salt löst i vatten
  3. Etanol (alkohol) blandat i vatten
  4. Järnfilspån blandat med svavel
  5. Te
  6. Matolja blandat med vatten
 2. Vid vilka fasövergångar avges energi? (1p)
  1. smältning
  2. kondensation
  3. förångning
  4. stelning
 3. I vilket hörn av det periodiska systemet finns den största atomen? (1p)
  1. övre vänstra
  2. övre högra
  3. nedre vänstra
  4. nedre högra
 4. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p) 

  Atomer hos två isotoper har 

   
  1. samma masstal och samma atomnummer
  2. samma masstal men olika atomnummer
  3. olika masstal och olika atomnummer
  4. samma antal protoner men olika antal neutroner
  5. samma antal neutroner men olika antal protoner
 5. En av följande partiklar har inte samma antal elektroner som de övriga. Ange vilken! (1p)
  1. Ar
  2. S2–
  3. Cl
  4. Na+
  5. Ca2+
 6. Betrakta följande jon: \(^{63}_{29}\text{Cu}^{+}\). Vilka tre av följande påståenden om den jonen är sanna? (3p)
  1. Den är tvåvärt positiv.
  2. Den har lika många elektroner som Zn2+.
  3. Den har 29 protoner i kärnan.
  4. Den har 63 neutroner i kärnan.
  5. Den har masstalet 63,5.
  6. I grundtillståndet har den lika många elektronskal som kalium.
 7. Ringa in den atom i varje par som har den största diametern. (2p)
  1. Li - Be
  2. Na - Mg
  3. Ar - K
  4. Ba - Tl
 8. Kalcium reagerar gärna med utspädd saltsyra. Det är visserligen inte något du testat på laboration, men du bör ändå kunna räkna ut vilka tre av följande påståenden om reaktionen som är sanna: (3p)
  1. Det bildas vätgas.
  2. Det bildas hydroxidjoner.
  3. Beryllium bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som kalcium.
  4. Det bildas klorgas.
  5. Det bildas kalciumjoner.
  6. Radon bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som magnesium.

Hoppa direkt till …

Del II. Endast ett kort svar (en formel, ett ord eller 1-3 meningar) behöver avges.

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad heter följande redskap? (2p)
  1. Byrett

  2. Degeltång
  3. Vollpipett

  4. Mätkolv

 2. Kaliumferrat har formeln K2FeO4. Skriv formeln för aluminiumferrat! (1p)
 3. När järn upphettas med svavel sker det en kemisk reaktion. Hur kan man visa det? (1p)
 4. Vilket atomslag har den största kapaciteten att ta upp en elektron? Motivera ditt svar! (2p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Kalium reagerar gärna med både brom och jod.
  1. Vilken reaktion bör vara kraftigast, den med brom eller den med jod? Skriv reaktionsformel för den reaktionen! (2p)
  2. Förklara varför det ena av brom och jod reagerar kraftigare än det andra! (3p)

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0
Medel: 18,84
G: 10,0
VG: 16,5
MVG: 20,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen.

 1. b, c, e
 2. b, d
 3. c
 4. d
 5. d
 6. b, c, f
 7. Li, Na, K, Ba
 8. a, c, e

Del II. Endast ett kort svar (en formel, ett ord eller 1-3 meningar) behöver avges.

Längre svar medför risk för avdrag.

  1. Byrett
  2. Degeltång
  3. Vollpipett
  4. Sättkolv
 1. Al2(FeO4)3
 2. T.ex. efter den kemiska reaktionen är järnet inte magnetiskt längre.
 3. Fluor (1p), eftersom det bara behöver ta upp en enda elektron (0,5p), och för att det har lägst antal skal (0,5p).

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2K + Br2 → 2KBr

  2. I reaktionen tar varje bromatom upp 1e (1p). Eftersom brom har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna (valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos brom än hos jod) (1p). Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos brom, reagerar det kraftigare (1p).

asdf