rundkolv-korkringTid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande ämnen är en vätska vid 25 °C (och normalt tryck)? (1p)
  1. Fluor
  2. Klor
  3. Brom
  4. Jod
  5. Kväve
 2. Ett godtyckligt ämne M bildar en jon, M2+. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomen M och jonen M2+ har alltid

  1. samma radie
  2. samma färg
  3. samma kemiska egenskaper
  4. samma kärnladdning
  5. samma antal elektronskal som innehåller elektroner
 3. Betrakta följande jon: \({\sf ^{58}_{28}}\)Ni2+. Vilka tre av följande påståenden om den jonen är sanna? (1p)
  1. Den är tvåvärt positiv.
  2. I grundtillståndet har den samma antal skal som palladium, Pd.
  3. Den har samma antal elektroner som Cu2+.
  4. Den har 58 protoner i kärnan.
  5. Den har masstalet 58.
  6. Den har fler neutroner än protoner i atomkärnan.
 4. Strontium reagerar gärna med utspädd saltsyra. Det är visserligen inte något du testat på laboration, men du bör ändå kunna räkna ut vilka tre av följande påståenden om reaktionen som är sanna: (1p)
  1. Det bildas kloridjoner.
  2. Det bildas strontiumjoner.
  3. Det bildas klorgas.
  4. Det bildas vätgas.
  5. Radon bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som strontium.
  6. Beryllium bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som kalcium.

Del II. Endast ett kort svar krävs (ett ord eller några meningar)

 1. Följande reaktion (fasövergång) sker:

  CO2(s) → CO2(g)

  Vad kallas denna typ av fasövergång? (1p)
 2. Ett grundämne har följande elektronkonfiguration:

  2, 8, 8, 1
   
  1. Vilket är ämnet? Skriv både namn och kemisk symbol. (1p)
  2. Vad heter den grupp i periodiska systemet där ämnet finns? (1p)
 3. Vad heter följande prylar? (2p)
  1. Rundkolv (med korkring).
  2. Byrett
  3. degeltang
  4. Mätpipett (5 ml)

Del III. Utredande svar krävs.

 1. Alla alkaliska jordartsmetaller reagerar med vatten. En del av dem reagerar inte så fort, medan andra reagerar mycket våldsamt med vatten.
  1. Vilken av alla alkaliska jordartsmetaller reagerar kraftigast med vatten? Skriv den kemiska reaktionsformeln för den metallens reaktion med vatten! (2p)
  2. Förklara varför metallen i fråga a) reagerar kraftigare med vatten än de andra alkaliska jordartsmetallerna! (3p)
 2. Vad händer med sockerbitar som man lägger i varmt kaffe? Smälter de eller löses de? Motivera svaret! (3p)