Facit

Ungefärliga betygsgränser

Betygsgränserna är ungefärliga, eftersom betyget på sista frågan också väger in på slutbetyget på förhöret.

Max: 23,0
Medel: 15,9
G: 11,5
VG: 17,5
MVG: 20,5

Del I. Endast svar behöver lämnas.

  1. järn(III)-jon

   Glömt parenteserna ... inget avdrag

   "järnjon" ... -0,5

   "järn" ... -1

   "järnid", "järnidjon" ... -1

   "järn(III)" ... -05

  2. 26 st
  3. 30 st
  4. 23 st
  5. 56
 1. a
  1. MgBr2

   MgBr ... -0,5

   Mgbr2 ... inget avdrag

  2. Ca(NO3)2

   CaNO3 ... -0,5

   Ca(NO)2, CaNO ... -0,5

   CaN3, Ca2N3 ... -1

   KNO3 ... -0,5

  1. zinkklorid

   "zinkdiklorid" ... inget avdrag

  2. ammoniumsulfat

   "ammoniumvätesulfat" ... -0,5

   "ammoniaksulfat" ... -0,5

   "diammoniumsulfat" ... inget avdrag

   "...sulfat"; "ammonium..." ... -0,5

Del II. Fullständiga uträkningar och (i förekommande fall) reaktionsformler krävs.

  1. 2Na(s) + 2H2O → H2(g) + 2NaOH(aq)

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Na:OH ... -0,5

   NaOH2 e.dyl. ... -0,5

   Ingen/felaktig vätgas bildas ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

  2. 2Mg(s) + O2→ 2MgO

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Mg:O ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

  3. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Fe:Cl ... -0,5

   "Fe3+3Cl" e. dyl. ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

 1. 615 kg

  Felaktigt antal gällande siffror i svaret ... -0,5

  Svaret saknar enhet ... -1

  Räknat på 6,31 mol/omvandlat kmol felaktigt ... -0,5

  Felaktig formel på zinksulfid (ZnS) ... -1

  Felaktig användning av formeln M=m/n ... -1

  Felaktig omvandling gram ↔ kg ... -0,5

  Räknat med felaktig molmassa ... -1

  1. 0,0401 mol = 40,1 mmol

   Felaktigt antal gällande siffror ... -0,5

   Felaktig beräkning av molmassan ... -1

   Felaktig användning av formeln M=m/n ... -1

   Avrundningsfel ... -0,5

   Svaret saknar enhet ... -1

  2. 6,39 g

   Räknat med det avrundade svaret från uppgift (a) ... -0,5

   Räknat fel molmassa på CuSO4 ... -1

   Använt formeln M=m/n på ett felaktigt vis ... -1

   Svaret saknar enhet ... -1

  1. Rätt svar: CuCl2·2H2O eller CuSO4beroende på diskussionen i fråga (b)

   Räknat på fel massa ... -0,5

   Räknat på fel molmassa ... -1

   Använt formeln M=m/n på ett felaktigt vis ... -1

   Angett att det var CuSO4 utan att ta upp färgen i diskussionen (fråga (b)) eller angett att det var CuCl2·2H2O utan att diskutera mätvärdena i diskussionen (fråga (b)) ... -1

  2. Exempel på en diskussion värd MVG: "Enligt mina beräkningar med molmassan, så kom CuSO4 närmast, men KMnO4 var nästan lika nära. KMnO4 är dock violett till färgen, så det är inte troligt att det var det okända ämnet. Eftersom innehållets färg var ljusblått, och jag vet att vattenfritt CuSO4 är vitt, blev jag lite misstänksam. Jag vet ju också att CuSO4 + H2O blir ljusblått. Därför drar jag slutsatsen att det kommit in lite fukt i påsen, så att det bildats lite CuSO4·5H2O. Därmed har även massan på det okända ämnet ändrats från när påsen gjordes, och det kan då vara en orsak till att värdet inte blir exakt. Vågen är heller inte helt exakt, så vi kanske läste av fel. För att få ett bättre värde, borde vi kanske vägt påsen flera gånger."