Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal. OBS! Räknare är inte tillåten på denna skrivning. Samtliga svar skall skrivas på annat papper.

 1. Vilka av följande ämnen är rena ämnen, och vilka är blandningar?
  1. Syre (1p)
  2. Koldioxid (1p)
  3. Mässing (1p)
  4. Coca-cola (1p)
  5. 24 karat guld (1p)
  6. Järnsulfid (1p)
 2. Vilken av följande atom-/jonslag har flest antal elektroner: N3–, F, Na, Al3+, O2–, Ne, Mg2+? (1p)
 3. Ett grundämne har 19 protoner i kärnan. Vad heter grundämnet (namn & formel)? (1p)
 4. Skriv elektronformeln för
  1. C2 H8 (etan) (1p)
  2. C2 H6 (eten) (1p)
 5. Grundämne X har två valenselektroner och grundämne Y har sex valenselektroner. Vilket av följande alternativ är korrekt? (1p)

  En kemisk förening mellan de båda grundämnena är troligen

  1. en kovalent förening med formeln XY
  2. en kovalent förening med formeln X3Y
  3. en jonförening med formeln XY
  4. en jonförening med formeln X2Y6
  5. en jonförening med formeln X3Y
 6. I en reaktion låter du grundämne nr 35 Br reagera med grundämne 37 Rb. Det bildas då ett fast ämne. Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta? (2p)
  1. Ämnet är i fast form en dålig ledare av elektricitet.
  2. Ämnet innehåller två slags joner, i förhållandet 1:1.
  3. Ämnet är i smält form en god ledare av elektricitet.
  4. Om ämnet utsätts för slag, delas de i mindre kristaller med plana ytor.
 7. Ange antal elektroner, neutroner, protoner, samt masstal och atomnummer för följande partikel: \(^{55}_{26}\)Fe3+ . (2,5p)
 8. Vad händer med sockerbitar som man lägger i varmt kaffe? Smälter de eller löses de? Motivera svaret! (3p)
 9. När alkalimetaller reagerar med vatten bildas vätgas. Välj ut en alkalimetall, och skriv balanserad formel för dess reaktion med vatten! (3p)
 10. Skriv reaktionsformel med elektronformler som visar hur joner med ädelgasskal bildas i en reaktion mellan kalcium och fluor! (4p)

Hoppa direkt till …

Facit

  1. rent ämne
  2. rent ämne
  3. blandning
  4. blandning
  5. rent ämne
  6. rent ämne
 1. Na. (11 st. Alla övriga har 10 elektroner.)
 2. Kalium (0,5p), K (0,5p)
  1. Elektronformeln för etan.
  2. Elektronformeln för eten.
 3. c
 4. a, b, c, d
 5. e= 23 st

  p+ = 26 st

  n = 29 st

  masstal = 56

  atomnummer = 26

 6. De (1p) löses upp. (2p) Om ett ämne skall smälta, övergår det från en aggregationsform till en annan. (3p) Om ett ämne löses upp, finns små partiklar av ämnet kvar i lösningen i en slags blandning. Dessa är ganska svåra att separera från den övriga lösningen, men det går.
 7. (1p) för att man vet vad en alkalimetall är, och (1p) för att det bildas rätt produkter, och (1p) för korrekt balansering, t.ex. 2Na + 2H2 O → 2Na+ + OH + H2 (g)
 8. (1p) för att man vet vad elektronformel är; (1p) för att man kan formeln på Ca resp. F är; (1p) för att man vet att det bildas Ca2+ resp. F ; (1p) för att man skriver rätt formel Ca + F2 → CaF2 .