Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2012-10-22 i Kemins grunder - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 15 (10/4/1)
Medel: 9,19 (7,45/1,60/0,14)
E: 7,5    
D: 9,5 varav 2,0 A- eller C-poäng
C: 12,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
B: 12,5 varav 0,5 A-poäng
A: 13,5 varav 1,0 A-poäng

Det här provets omfattning är egentligen för liten för att kunna sätta B- eller A-betyg. Men den som har 12,5 poäng eller mer, oavsett fördelning på C- eller A-poäng, har rätt så goda chanser att nå något av de högre betygen.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Rundkolv, b) E-kolv, c) mätpipett, d) degeltång.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. T.ex. Väte, kväve, syre, svavel, kol m.fl.
 3. Deposition (sublimering)
 4. Halogener
 5. Be(s) + 2H2O → Be2+(aq) + H2(g) + 2OH

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. a
 3. a, d, e
 4. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar på E-nivå: Eleven konstaterar att reaktion a) går snabbast, med motiveringen att Rb är en alkalimetall, och att F står högre upp än I i halogengruppen.

  Svar på C-nivå: Eleven motiverar reaktion a) med att Rb bara behöver lämna ifrån sig en elektron medan Sr måste lämna ifrån sig två, eller att valenselektronerna i F känner av kärnladdningen starkare än valenselektronerna i I.

  Svar på A-nivå: Eleven motiverar reaktion a) och diskuterar reaktiviteten för alla fyra ingående ämnen utifrån begreppet joniseringsenergi.
| ▶

 

   

Också intressant: