Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2012-10-23 i Kemins grunder - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 15 (10/4/1)
Medel: 9,65 (7,76/1,77/0,12)
E: 7,5    
D: 9,5 varav 2,0 A- eller C-poäng
C: 12,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
B: 12,5 varav 0,5 A-poäng
A: 13,5 varav 1,0 A-poäng

Det här provets omfattning är egentligen för liten för att kunna sätta B- eller A-betyg. Men den som har 12,5 poäng eller mer, oavsett fördelning på C- eller A-poäng, har rätt så goda chanser att nå något av de högre betygen.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Provrörshållare b) Vollpipett, c) Mätkolv, d) Mätcylinder.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. T.ex. Kväve (N2) eller argon (Ar).
 3. T.ex. I2(s) → I2(g)
 4. T.ex. att de har sju valenselektroner, att de bildar salt i reaktion med metaller eller att i ren form bildar de alltid molekyler på formen X2.
 5. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c
 2. d
 3. a, c, e
 4. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar på E-nivå: Eleven konstaterar att reaktion d) går långsammast, med motiveringen att Sr är en alkalisk jordartsmetall, och att I står längre ned än F i halogengrupen.

  Svar på C-nivå: Eleven motiverar reaktion d) med att Sr behöver lämna ifrån sig två elektroner medan Rb bara behöver lämna ifrån sig en, eller att valenselektronerna i I känner av kärnladdningen svagare än valenselektronerna i F.

  Svar på A-nivå: Eleven motiverar reaktion d) och diskuterar reaktiviteten för alla fyra ingående ämnen utifrån begreppet joniseringsenergi.

| ▶

 

   

Också intressant: