Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2014-09-26 i Kemins grunder - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 27,0 (16/8/3)
Medel: 21,1 (14,6/5,8/0,74)
E: 12,0    
D: 16,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 20,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 21,5 varav 1,5 A-poäng
A: 24,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Mätpipett b) Peleusboll (pipettfyllare), c) Bägare, d) Mätcylinder.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Explosivt b) Oxiderande c) Frätande d) Miljöfarligt
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 3. Deposition (sublimering)
  1. Natrium, Na
  2. Alkalimetallerna
  3. T.ex. att de bildar envärt positiva joner, att de gärna reagerar med vatten m.m.
  1. 16p+, 18n, 18e.
  2. 8 st.
 4. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, d, f
 2. b, c, d
 3. a, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH
  2. Svar på E-nivå: Eleven konstaterar att reaktionen med litium går långsammast, med motiveringen att litium står högre upp i gruppen än övriga alkalimetaller.
   Svar på C-nivå: Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna i litium känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna.
   Svar på A-nivå: Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna, och förklarar varför det leder till att joniseringsenergin blir högre.
 1. Svar på E-nivå: Eleven tar upp någon atommodell och jämför den översiktligt med någon föregående.
  Svar på C-nivå: Eleven tar upp några av de atommodeller som presenterats genom tiderna, och redogör utförligt för dem. Detta kan ske genom att beskriva experiment som ledde fram till en viss slutsats, och genom att jämföra med tidigare modeller.
  Svar på A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för Demokritos, Daltons, Thomsons, Rutherfords och Bohrs atommodeller, och de experiment som ledde dit. Eleven tar också upp den inneboende osäkerheten i elektronen, och att Bohrs skalmodell har sina begränsningar.
| ▶

 

   

Också intressant: