Facit

Betygsgränser

Max: 27,0 (14/10/3)
Medel: 23,8 (13,6/8,2/2,0) – B
E: 10,5  
D: 15,5 varav 5,0 C- eller A-poäng
C: 20,0 varav 7,5 C- eller A-poäng
B: 21,5 varav 1,5 A-poäng
A: 24,0 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Vollpipett b) Rundkolv c) Degel d) Triangel.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Hälsofarlig b) Oxiderande c) Frätande d) Gas under tryck.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 3. Kondensation
  1. Kisel, Si
  2. Kolgruppen
  3. T.ex. det har fyra valenselektroner, det är en halvmetall, den används i elektroniska komponenter och att den ingår i sten (granit) och glas.
 4. 26p+, 30n, 24e.
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 5. Ba(s) + 2H2O → Ba2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c
 2. a, c, f
 3. a, c, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + Cl2 → 2LiCl
   E – Eleven konstaterar att det är med Li som den minst kraftigt reaktionen sker.
   C – Eleven har en helt korrekt balanserad reaktionsformel för reaktionen.
  2. E – Eleven konstaterar att reaktionen med litium är minst kraftig, med motiveringen att litium står högre upp i gruppen än övriga alkalimetaller.

   C – Eleven motiverar att reaktionen med litium är minst kraftig med att valenselektronen i litium känner av kärnladdningen starkare än de övriga halogenerna, och därför har svårast att avge en elektron.

   A – Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna, och förklarar varför det leder till att joniseringsenergin blir högre.
  1. E – eleven konstaterar att modellen till höger är mest modern, med en enkel motivering, t.ex. att Rutherfords atommodell kom efter Thomsons, eller att Rutherfords modell är mer modern.
   C – eleven motiverar den högra modellen med minst två av följande motiveringar:
   • att elektronerna kretsar kring atomkärnan, och är inte instoppade som i en ”plumpudding”
   • att det mesta i atomen är tomrum
   • att den högra modellen innehåller neutroner
  2. Svar:
   • Elektronerna är mycket mindre jämfört med protoner och neutroner i verkligheten än vad de är i bilden.
   • Elektronerna är inte väldefinierade punkter, utan snarare ”utsmetade” i tid och rum
   • Elektronerna är inte fördelade på olika skal, vilket de är i verkligheten.

    C – Eleven tar med en av ovanstående punkter i sitt svar.
    A – Eleven tar med två eller tre av ovanstående punkter i sitt svar.