Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2019-11-15 i Kemins grunder - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 25 (14/9/2)
Medel: 20,2 (12,9/6,2/1,1) – B
E: 10,5  
D: 15,0 varav 4,5 C- eller A-poäng
C: 19,0 varav 7,0 C- eller A-poäng
B: 20,0 varav 1,0 A-poäng
A: 22,5 varav 1,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Byrett; b) Rundkolv; c) Degeltång; d) Mätpipett
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2–3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Brandfarlig; b) Hälsofarlig; c) Giftig; d) Gas under tryck
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
  1. C
  2. A, D
  3. B, C
    
   E – Ett eller två helt korrekta svar. C – Alla tre svaren helt korrekta.
 3. Natriumatomen
 4. I denna visas att elektronerna inte är väl definierade, utan befinner sig i elektronmoln kring kärnan.


  Bedömning:

  C – Eleven ger ett korrekt svar som utgår från minst en av punkterna nedan:

  • Elektronerna i c) visas i elektronmoln
  • Elektronerna i a) visas i cirkulära banor kring atomkärnan
  • Elektronerna i a) är lika stora som protonerna och neutronerna i bilden, vilket de inte är i verkligheten.
  1. Rn
  2. Na
  3. Ga
  4. N
  1. Sr
  2. Sr(s) → Sr2+(aq) + 2e
  3. Alla andra alkaliska jordartsmetaller.
 5. 35p+, 46n, 36e.
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 6. S2–

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. e) Mg2+. (Alla atomerna/jonerna har samma antal elektroner, men Mg har störst kärnladdning. Därför dras elektronerna tätare om kärnan i den, och därför blir Mg2+ minst.)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2K + Br2 → 2KBr

   E – Eleven svarar ”brom” eller skriver en korrekt reaktionsformel med jod.

   C – Eleven svarar ”brom” och skriver en korrekt reaktionsformel med brom.

  2. I reaktionen tar varje bromatom upp 1e. Eftersom brom har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna. Det beror på att valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos brom än hos jod. Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos brom, har bromatomen lättare för att ta upp en elektron än jodatomen, och reagerar därmed kraftigare.


   Bedömning

   E – Eleven ger ett kortfattat svar som utgår ifrån en av punkterna nedan.

   • Brom har färre elektronskal än jod.
   • Joniseringsenergin är höger för brom än för jod (elektronerna dras kraftigare till atomkärnan i brom än i jod).

   C – Eleven ger ett utförligt svar som utgår ifrån båda punkterna ovan.

   A – Eleven ger ett utförligt och nyanserat svar som utgår ifrån båda punkterna ovan och kopplar detta till atomens kärnladdning.


   Om eleven svarat ”jod” på fråga a) görs följande bedömning:

   E – Eleven visar viss förståelse för att reaktiviteten förändras om man rör sig upp eller ner i en grupp

   C – Eleven visar viss förståelse för att reaktiviteten förändras uppåt eller neråt i en grupp, samt kopplar det till antal elektronskal eller kärnladdning.

   A – Eleven visar god förståelse för att reaktiviteten förändras uppåt eller neråt i en grupp, samt kopplar det till antal elektronskal och kärnladdning.

| ▶

 

   

Också intressant: