Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Elektronkonfigurationer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur atomerna ordnas i det periodiska systemet.
     
 1. Jag vet vad det innebär att en elektron har så låg energi som möjligt.
     
 1. Jag vet hur många elektroner som får plats i K-, L-, M- och N-skalen.
     
 1. Jag vet hur många elektroner som maximalt får plats i det yttersta skalet.
     
 1. Jag vet vad valenselektroner är.
     
 1. Jag kan med hjälp av atomnumret ange elektronkonfigurationen för vilket atomslag som helst.
     
 1. Jag vet vad ädelgasstruktur innebär.
     
 1. Jag vet vad oktettregeln säger.
     

Periodiska systemets uppbyggnad

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar grundämnen i samma grupp.
     
 1. Jag kan förklara hur reaktiviteten förändras när man rör sig upp eller ner i en grupp.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar grundämnen i samma period.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer med atomens storlek när man rör sig åt höger i en period.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer med metallkaraktären när man rör sig åt höger i en period.
     
 1. Jag kan namnen på grupp I A-VIII A (1-2, 13-18)
     
 1. Jag kan samlingsnamnet på grupperna III B-II B (3-12)
     

Periodiska systemets grupper

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar ädelgaserna.
     
 1. Jag kan ge exempel på några sätt som ädelgaser används på.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar alkalimetallernas elektronstruktur.
     
 1. Jag vet hur alkalimetaller reagerar med andra ämnen.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar halogenernas elektronstruktur.
     
 1. Jag vet hur halogenerna reagerar med andra ämnen.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar de alkaliska jordartsmetallernas elektronstruktur.
     
 1. Jag vet hur alkaliska jordartsmetaller reagerar med andra ämnen.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar elektronstrukturen för grundämnena i syregruppen.
     
 1. Jag vet hur syre och svavel reagerar med andra ämnen.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar elektronstrukturen för grundämnena i bor-, kol- och kvävegruppen.
     
 1. Jag kan ge exempel på några egenskaper och användningsområden för några av grundämnena i bor-, kol- och kvävegrupperna.