Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

10 uppgifter på Kemisk bindning

Artikelindex

 1. I vilken av följande föreningar har bindningen mest utpräglad jonbindningskaraktär? Ta hjälp av tabellen med elektronegativitetsvärden i din lärobok!
  1. AlBr3
  2. AsCl3
  3. CaI2
  4. HCl
  5. KF
 2. Vilket alternativ är korrekt? Jonföreningar är i regel:
  1. fasta ämnen med låg smältpunkt
  2. fasta ämnen med hög smältpunkt
  3. vätskor med låg kokpunkt
  4. vätskor med hög kokpunkt
  5. gasformiga ämnen
 3. I två av följande föreningar är det jonbindning mellan de båda atomslagen. Vilka?
  1. HBr
  2. CsBr
  3. MgF2
  4. NCl3
  5. PCl5
 4. Skriv formeln för det salt som består av jonerna Ce3+ och \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\)!
 5. Ordna följande molekyler efter avtagande polaritet i bindningen:

  Cl2, HF, H2O

 6. Förklara skillnaden mellan en polär bindning och en polär molekyl!
 7. Vilken typ av bindningar bryts när man
  1. löser natriumsulfat, Na2SO4, i vatten?
  2. smälter järn?
  3. smälter is?
  4. smälter jodkristaller?
 8. Vad kallas de intermolekylära krafter som i vätskor verkar mellan
  1. opolära molekyler?
  2. polära molekyler?
 9. I vilka två av följande ämnen kan vätebindningar inte förekomma?
  1. CaH2
  2. H2O
  3. CH4
  4. CH3OH
  5. CH3NH2
 10. 1-pentanol (C5H11OH) löser sig lätt i hexan, medan metanol (CH3OH) är svårlöslig i hexan. Förklara varför!
◀ |

 

   

Också intressant: