Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2004-10-11: Kemins grunder och Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 20
Medel:  
G: 10,0
VG: 15,0
MVG: 17,5

Del I. Ringa in det/de rätta svaren!

 1. d
 2. d
 3. d. Ba har två valenselektroner och N har fem. Varje Ba vill alltså avge två, medan varje N vill uppta tre. Det går endast ihop om vi tar tre Ba och två N. Formeln blir alltså Ba3N2.
 4. e
 5. a
 6. b

Del II. Skriv svar (endast ett ord eller några meningar)

  1. Blandning
  2. Blandning (legering)
  3. Grundämne
  4. Kemisk förening
  1. byrett
  2. urglas
  3. E-kolv
  4. mätcylinder
  1. Vätgas, H2
  2. Genom att sätta till en tändsticka; det säger "pfuitt". :-)
  3. T.ex. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
 1. Tar bort järnfilspånen med en magnet (1p). Tillsätter vatten, och filtrerar, så får man ut sanden (1p). Kokar bort vattnet, så saltet blir kvar (1p).
  1. Kopparmetall, Cu (0,5p) och koldioxid, CO2 (0,5p).
  2. Genom att tillföra kalkvatten, efter CO2 grumlar kalkvatten.
  3. 2CuO + C → 2Cu + CO2

   Skrivit endast ordformel ... -0,5p

| ▶

 

   

Också intressant: