Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2007-10-18: Kemins grunder och Bindningslära - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 28
Medel: 21,42
G: 12,5
VG: 19,5
MVG: 24,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, d, e
 2. a, c, d
 3. a, c, e
 4. c
 5. b, c, d

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Elektronformeln för cyanidjonen

  Bra bild, med tydlig trippelbindning – 1p; Tydligt utpekande av/förklaring till ”extra” elektron – 1p.

  1. K+, F, Ca2+, \({\sf \text{NO}_3^-}\)
  2. CaF2
  1. Vollpipett
  2. Sättkolv
  3. Mätcylinder
  4. Urglas

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Tar bort järnfilspånen m.h.a. en magnet (1p). Tillsätter vatten och filtrerar, så att man får ut sanden (1p). Kokar bort vattnet, så att saltet blir kvar (1p).
  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH

   Litium – 1p; rätt formel – 1p.

   Smärre fel i reaktionsformeln (typ glömt/felaktig laddning på litiumjonen) ... -0,5p

   Skrivit att det bildas litiumoxid, Li2O ... -1p

  2. I reaktionen släpper varje Li-atom ifrån sig 1e(1p). Eftersom litium har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna (valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos litium än hos de andra alkalimetallern(1p). Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos litium, reagerar det mindre kraftigt (1p).

   Endast talat om att litium har färre elektronskal/lägre period/längre ”upp” i periodiska systemet/mindre elektropositivt än övriga alkalimetaller, utan att göra kopplingen till kärnladdningen ... -1p

 

| ▶

 

   

Också intressant: