Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2008-11-04 i Kemins grunder & bindningslära - Facit

Artikelindex

Facit

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. b
 3. a, c, e

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Al2(FeO4)3
  1. Ba, Sr
  2. Samtliga är alkaliska jordartsmetaller (grupp 2), samma antal valenselektroner
 2. Svavel har 6 valenselektroner, ytterligare två behövs för att fylla upp så att oktettregeln efterföljs.
 3. Arsenatsjonens elektronformel

  Bra bild,– 1p; Tydligt utpekande av/förklaring till de tre ”extra” elektronerna – 1p.

  1. byrett
  2. degeltång
  3. Vollpipett;
  4. mätkolv

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH

   Litium – 1p; rätt formel – 1p.

   Smärre fel i reaktionsformeln (typ glömt/felaktig laddning på litiumjonen) ... -0,5p

   Skrivit att det bildas litiumoxid, LiO ... -1p

  2. I reaktionen släpper varje Li-atom ifrån sig 1e(1p). Eftersom litium har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna (valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos litium än hos de andra alkalimetallerna) (1p). Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos litium, reagerar det mindre kraftigt (1p).

   Endast talat om att litium har färre elektronskal/lägre period/längre ”upp” i periodiska systemet/mindre elektropositivt än övriga alkalimetaller, utan att göra kopplingen till kärnladdningen ... -1p

 1. De löses upp (1p). Om ett ämne skall smälta, övergår det från en aggregationsform till en annan (1p). Om ett ämne löses upp, finns små partiklar av ämnet kvar i lösningen i en slags blandning. Dessa är ganska svåra att separera från den övriga lösningen, men det går (1p).
| ▶

 

   

Också intressant: