Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2014-11-13 i Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit – kommer att presenteras i samband med att provet har rättats

Betygsgränser

Max: 26,0 (15/8/3)
Medel: 21,3 (13,3/6,19/1,74)
E:  11,5    
D:  15,5 varav 4,0 A- eller C-poäng
C:  19,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B:  20,5 varav 1,0 A-poäng
A:  23,5 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Metallbindning
  2. Vätebindning
  3. Jonbindning
  4. Kovalent bindning
 1. Man prövar om det leder ström i smält eller löst form. Om det gör det, är det en jonförening.
 2. Ca2+ (kalciumjoner) och CO\({\sf _3^{2-}}\) (karbonatjoner)
 3. Pb2+(aq) + SO\({\sf _4^{2-}}\)(aq) → PbSO4(s)
 4. elektronformeln-for-etan

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. b
 3. a, c, f
 4. a
 5. c

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  E – Eleven redogör på ett tillfredsställande sätt hur en jonkristall (1E) och en metallkristall (1E) är uppbyggda.

  C – Eleven använder begreppen ”elektrostatiska krafter” (1C) och ”elektronmoln” (1C) för att beskriva bindningarna i strukturerna.

  A – Eleven beskriver tydligt (gärna med hjälp av bilder) hur bindningarnas karaktär och särskilda egenskaper leder till ämnenas egenskaper.
| ▶

 

   

Också intressant: