Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2017-04-21 i Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0 (11/10/5)
Medel: 21,1 (10,3/7,8/3,1) – B
E:  8,5    
D:  13,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C:  17,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B:  19,5 varav 2,5 A-poäng
A:  23,0 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Silverjodid
  2. Kalciumculfat
 1. Mg3(C6H5O7)2
  Kommentar: Även Mg3C12H10O14 godtas
  1. :C⋮⋮O:
  2. Trippelbindning
   Bedömning
   E – Eleven anger att det är en kovalent bindning.
   C – Eleven anger att det är en trippelbindning eller polärt kovalent bindning.
  1. Syre är mer elektronegativt än svavel.
  2. Den är vinklad.
  3. Den är plan.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, c, e
 2. a, c, f.
 3. d
 4. e
 5. f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar:
  1. Elektronerna i en bit metall är delokaliserade
  2. I en bit metall sitter atomerna som positiva joner i ett enda stort elektron-moln
  3. Tack vare de delokaliserade elektronerna (elektronmolnet) kan metallen ta upp en elektron.
  4. Överskottet på elektroner gör att en annan elektron åker ut i andra änden av metallen, och därigenom skapas en elektrisk ström.

   C – Eleven besvarar frågan utifrån punkt iii-iv ovan.
   A – Eleven besvarar frågan utifrån samtliga punkter ovan.
 2. Svar

  Man undersöker flaskornas innehåll med doppelektrod och lampa. Om lampan lyser tyder det på att det är en jonförening. C6H12O6 är en molekylförening (glukos), så om lampan inte lyser är det den föreningen.

  Häll över lite av de två övriga lösningarna i två provrör. Tillsätt lite AgNO3(aq) till båda. I det rör där det bildas en fällning är det NaCl(aq). Den reaktion som sker är:

  NaCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

  Bedömning av planering:
  E – Eleven planerar så att en av flaskornas innehåll kan identifieras.
  A – Eleven planerar så att båda två flaskornas innehåll kan identifieras.

  Bedömning av att tolka resultat:
  E – Eleven beskriver resultatet av ett av experimenten och vad man kan dra för slutsats av det.
  C – Eleven beskriver resultatet av båda experimenten och vad man kan dra för slutsatser av dem.
  A – Eleven beskriver resultatet av båda experimenten och vad man kan dra för slutsatser av dem och förklarar med hjälp av reaktionsformel vad som händer.

  Kommentarer: Det måste framgå tydligt att det bildas en fällning i reaktionsformeln. Åskådarjonerna behöver inte vara med. Eleven behöver inte föreslå några förändringar för att A-nivå ska uppnås.
| ▶

 

   

Också intressant: