Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2019-05-17 i Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:

22

(11/8/3)

Medel:

13,4

(8,5/4,6/1,0) – D

E:

8,5

 

D:

12,5

varav 4,0 C- eller A-poäng

C:

15,5

varav 6,0 C- eller A-poäng

B:

17,0

varav 10 A-poäng

A:

19,5

varav 2,0 A-poäng

  1. Magnesiumfluorid
  2. Ammoniumnitrat
  1. KCl
  2. Al2(CO3)3
 1. Au5+
 2. T.ex. H2O(s) → H2O(l)
 3. Tre stycken
  metanol kan delta med tre vatebindningar till vatten

  Bedömning

  E – Eleven ritar att H i en OH-grupp/vattenmolekyl binder till O på en annan molekyl.

  C – Eleven uppfyller kraven för E och använder en korrekt symbol för att beteckna vätebindningen (t.ex. streckad linje) eller dipol–dipol-bindning (t.ex. δ+ och δ–).

  A – Eleven uppfyller kraven för C och visar korrekt alla tre vätebindningar som kan uppstå.
  1. ii
  2. vii
  3. ii
  4. iii
  5. vii
 4. b.
 5. a. 
 6. b. 
 7. För att en elektrisk ström ska kunna ledas krävs det fria, laddade partiklar. I exempelvis fast natriumklorid, NaCl(s), är natrium- och kloridjonerna fastlåsta till varandra, och kan därför inte leda någon ström. I natriumklorid som lösts i vatten, NaCl(aq), är jonerna rörliga och kan därför leda en elektrisk ström.

  Bedömning

  C – Eleven förklarar utifrån att det krävs rörliga laddade partiklar för att kunna leda en ström och visar med bild varför en fast jonförening inte kan leda ström eller varför en flytande/vattenlöst jonförening kan leda ström.

  A – Eleven uppfyller kraven för C och visar med bilder och visar med bilder varför en fast jonförening inte kan leda ström samt varför en flytande/vattenlöst jonförening kan leda ström.

 8. Bedömning

  E – Eleven konstaterar att både vatten och strösocker är polära molekyler, och att sockret därför löser sig bäst i vattnet. (Eller motiverar utifrån ”lika löser lika”.)

  C – Eleven konstaterar att strösocker löser sig bäst i vatten och förklarar utifrån en av punkterna nedan.

  • Det uppstår vätebindningar (dipol–dipol-bindningar) mellan vattenmolekylerna och sockermolekylerna.
  • Det är van der Waals-bindningar mellan heptanmolekylerna.

  A – Eleven konstaterar att strösocker löser sig bäst i vatten och förklarar utifrån båda punkterna ovan.

| ▶

 

   

Också intressant: