Läxförhör A

Tid: 30 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, miniräknare

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Svaret ska vara med ett rimligt antal gällande siffror.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

 1. 0,90 g natrium får reagera med vatten. Det bildas vätgas och natriumhydroxid.
  1. Skriv ordformel för reaktionen. (1p)
  2. Skriv reaktionsformel för reaktionen. Reaktionsformeln ska vara balanserad med minsta möjliga heltalskoefficienter. (1p)
  3. Hur stor substansmängd natrium är det som reagerar? (1p)
  4. Hur stor substansmängd vätgas bildas? (1p)
  5. Hur stor massa vätgas bildas? (2p)

Facit till Läxförhör A

Betygsgränser

Max: 6
Medel:  
G: 3
VG: 5

Förhörets omfattning är för liten för att man ska kunna göra en bedömning på MVG-nivå.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

  1. Natrium + vatten → vätgas + natriumhydroxid
  2. 2Na + 2H2O → H2(g) + 2NaOH(aq)
  3. \[n_{\text{Na}} = \frac {m_{\text{Na}}}{M_{\text{Na}}} = \frac {0,9\text{g}}{23,0\text{g/mol}} = 0,0391304\text{mol} \hspace{100cm}\]
  4. \[n_{\text{H}_2} = \frac {1}{2} n_{\text{Na}} = \frac {1}{2} \cdot 0,0391304\text{mol} = 0,01956522\text{mol} \hspace{100cm}\]
  5.  

   \[\begin{align}m_{\text{H}_2} &= n_{\text{H}_2} \cdot M_{\text{H}_2} = 0,01956522\text{mol} \cdot 2 \cdot 1,008\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 0,039443478\text{g}\end{align}\]

   Rätt användning av \(m = nM\) – 1p; rätt beräkning av \(M_\mathrm{H_2}\) – 1p.


Läxförhör B

Tid: 30 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, miniräknare

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Svaret ska vara med ett rimligt antal gällande siffror.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

 1. 0,90 g litium får reagera med vatten. Det bildas vätgas och litiumhydroxid.
  1. Skriv ordformel för reaktionen. (1p)
  2. Skriv reaktionsformel för reaktionen. Reaktionsformeln ska vara balanserad med minsta möjliga heltalskoefficienter. (1p)
  3. Hur stor substansmängd litium är det som reagerar? (1p)
  4. Hur stor substansmängd vätgas bildas? (1p)
  5. Hur stor massa vätgas bildas? (2p)

Facit till Läxförhör B

Betygsgränser

Max: 6
Medel:  
G: 3
VG: 5

Förhörets omfattning är för liten för att man ska kunna göra en bedömning på MVG-nivå.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

 1. Litium + vatten → vätgas + natriumhydroxid
 2. 2Li + 2H2O → H2(g) + 2LiOH(aq)
 3. \[n_{\text{Li}} = \frac {m_{\text{Li}}}{M_{\text{Li}}} = \frac {0,9\text{g}}{6,94\text{g/mol}} = 0,129683\text{mol} \hspace{100cm}\]
 4. \[n_{\text{H}_2} = \frac {1}{2} n_{\text{Li}} = \frac {1}{2} \cdot 0,129683\text{mol} = 0,064841499\text{mol} \hspace{100cm}\]
 5.  

  \[\begin{align}m_{\text{H}_2} &= n_{\text{H}_2} \cdot M_{\text{H}_2} = 0,064841499\text{mol} \cdot 2 \cdot 1,008\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 0,13072046\text{g}\end{align}\]

  Rätt användning av \(m = nM\) – 1p; rätt beräkning av \(M_\mathrm{H_2}\) – 1p.