Facit till Läxförhör B

Betygsgränser

Max: 6
Medel:  
G: 3
VG: 5

Förhörets omfattning är för liten för att man ska kunna göra en bedömning på MVG-nivå.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

  1. Litium + vatten → vätgas + natriumhydroxid
  2. 2Li + 2H2O → H2(g) + 2LiOH(aq)
  3. \[n_{\text{Li}} = \frac {m_{\text{Li}}}{M_{\text{Li}}} = \frac {0,9\text{g}}{6,94\text{g/mol}} = 0,129683\text{mol} \hspace{100cm}\]
  4. \[n_{\text{H}_2} = \frac {1}{2} n_{\text{Li}} = \frac {1}{2} \cdot 0,129683\text{mol} = 0,064841499\text{mol} \hspace{100cm}\]
  5.  

    \[\begin{align}m_{\text{H}_2} &= n_{\text{H}_2} \cdot M_{\text{H}_2} = 0,064841499\text{mol} \cdot 2 \cdot 1,008\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 0,13072046\text{g}\end{align}\]

    Rätt användning av \(m = nM\) – 1p; rätt beräkning av \(M_\mathrm{H_2}\) – 1p.