Läxförhör 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\(M = \frac {m}{n}\)

M är molmassan i g/mol

m är massan i g

n är substansmängden i mol

Koncentration

\(c = \frac {n}{V}\)

c är koncentrationen i mol/dm3 eller M

n är substansmängden i mol

V är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\(N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol}\)

Beräkna!

 

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,150 mol NaCl i 0,250 dm3vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 20 ml etanol med koncentrationen 0,250M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,055M. Vilken volym har den spädda etanollösningen?

Läxförhör B 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer för Nv1A

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\(M = \frac {m}{n}\)

M är molmassan i g/mol

m är massan i g

n är substansmängden i mol

Koncentration

\(c = \frac {n}{V}\)

c är koncentrationen i mol/dm3 eller M

n är substansmängden i mol

V är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\(N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol}\)

 

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,175 mol kaliumklorid, KCl i 0,250 dm3vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 10 ml etanol med koncentrationen 0,150M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,055M. Vilken volym har den spädda etanollösningen? (2p)

Facit till Läxförhör A 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer för Nv1A

Betygsgränser

Max: 5,0
Medel: 3,61
G: 1,5
VG: 3,0
MVG: **Kan ej sättas**

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

  1. \(c = \frac {n}{V} = \frac {0,150\text{mol}} {0,250\text{dm}^3} = 0,600\text{M}\)

  2. \(c = \frac {m}{V} = \frac {nM} {V} = \frac {0,150\text{mol} \cdot (23+35,5)\text{g/mol}} {0,250\text{dm}^3} =\)

   \(= 35,1\text{g/dm}^3\)
 1. \(c_1 V_1 = c_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac {c_1V_1} {c_2} =\)

  \(= \frac {0,250\text{mol/dm}^3 \cdot 0,020\text{dm}^3} {0,055\text{mol/dm}^3} =\)

  \(= 0,090909091\text{dm}^3 \approx 91\text{ml}\)

Facit till Läxförhör B 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer för Nv1A

Betygsgränser

Max: 5,0
Medel: 3,61
G: 1,5
VG: 3,0
MVG: **Kan ej sättas**

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

  1. \(c = \frac {n}{V} = \frac {0,175\text{mol}} {0,250\text{dm}^3} = 0,700\text{M}\)

  2. \(c = \frac {m}{V} = \frac {nM} {V} = \frac {0,175\text{mol} \cdot (39,1+35,5)\text{g/mol}} {0,250\text{dm}^3} =\)

   \(= 52,22\text{g/dm}^3 \approx 52,2\text{g/dm}^3\)

 1. \(c_1 V_1 = c_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac {c_1V_1} {c_2} =\)

  \(= \frac {0,150\text{mol/dm}^3 \cdot 0,010\text{dm}^3} {0,055\text{mol/dm}^3} =\)

  \(= 0,0272727\text{dm}^3 \approx 27\text{ml}\)