Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Läxförhör A 2007-12-10 i Beräkning av koncentrationer för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Koncentration

\[c = \frac {n}{V} \hspace{100cm}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3 eller M

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Beräkna!

 

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,250 mol NaCl i 0,200 dm3 vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 20 ml natriumhydroxid med koncentrationen 2,50 M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,545M. Vilken volym har den spädda natriumhydroxidlösningen? (2p)

Läxförhör B 2007-12-10 i Beräkning av koncentrationer för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Koncentration

\[c = \frac {n}{V} \hspace{100cm}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3 eller M

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,125 mol kaliumklorid, KCl i 0,250 dm3 vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 10 ml ättiksyra med koncentrationen 1,50 M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,255M. Vilken volym har den spädda ättiksyran? (2p)

Facit till Läxförhör A 2007-12-10 i Beräkning av koncentrationer för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Betygsgränser

Max: 5,0
Medel:  
G: 1,5
VG: 3,0
MVG: **kan ej sättas**

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

  1. \[c = \frac {n}{V} = \frac {0,250\text{mol}} {0,200\text{dm}^3} = 1,25\text{M} \hspace{100cm}\]

  2.  

   \[\begin{align}c &= \frac {m}{V} = \frac {nM} {V} = \frac {0,250\text{mol} \cdot (23+35,5)\text{g/mol}} {0,200\text{dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 73,125\text{g/dm}^3\approx 73,1\text{g/dm}^3\end{align}\]

 1.  

  \[\begin{align}c_1 V_1 &= c_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac {c_1V_1} {c_2} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {2,50\text{mol/dm}^3 \cdot 0,020\text{dm}^3} {0,545\text{mol/dm}^3} = \\ &= 0,0917431\text{dm}^3 \approx 91,7\text{ml}\end{align}\]

Facit till Läxförhör B 2007-12-10 i Beräkning av koncentrationer för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Betygsgränser

Max: 5,0
Medel:  
G: 1,5
VG: 3,0
MVG: **kan ej sättas**

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

  1. \[c = \frac {n}{V} = \frac {0,125\text{mol}} {0,250\text{dm}^3} = 0,500\text{M} \hspace{100cm}\]

  2.  

   \[\begin{align}c &= \frac {m}{V} = \frac {nM} {V} = \frac {0,125\text{mol} \cdot (39,1+35,5)\text{g/mol}} {0,250\text{dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 37,3\text{g/dm}^3\end{align}\]

 1.  

  \[\begin{align}c_1 V_1 &= c_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac {c_1V_1} {c_2} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {1,50\text{mol/dm}^3 \cdot 0,010\text{dm}^3} {0,255\text{mol/dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 0,0588235\text{dm}^3 \approx 59\text{ml}\end{align}\]