Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2013-02-07 i Kemiska beräkningar - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 19,0 (10/6/3)
Medel:          
E: 7,5        
D: 10,5 varav 3,0 A- eller C-poäng
C: 13,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 15,0 varav 4,5 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 17,5 varav 5,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar.

 

 1. 136,1 u
  1. 0,10 mol
  2. 6,2·1022 st

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. b

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. \(n_{\text{KI}} = \frac {m_{\text{KI}}}{M_{\text{KI}}} = \frac {20\text{g}}{(39,1 + 127)\text{g/mol}} = 0,120409\text{mol}\)\(c_{\text{KI}} = \frac {n_{\text{KI}}}{V} = \frac {0,120409\text{mol}}{0,25\text{dm}^3} = 0,481638\text{mol/dm}^3\approx 0,48\text{M}\)
 2. \(n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac {m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac {0,454\text{g}}{(1,008 \cdot 2 + 16,0)\text{g/mol}} = 0,025199822\text{mol}\)
  \(n_{\text{CoCl}_2} = \frac {m_{\text{CoCl}_2}}{M_{\text{CoCl}_2}} = \frac {(1 - 0,454)\text{g}}{(59,8 + 35,5 \cdot 2)\text{g/mol}} = 0,004174312\text{mol}\)
  \(\frac {n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{CoCl}_2}} = \frac {0,025199822\text{mol}}{0,004174312\text{mol}} =6,036880526 \approx 6\)
  Alltså måste den rätta formeln vara CoCl2·6H2O
  1. 2C2H3Cl(s) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g) + 2HCl(g)
   Helt korrekt balanserad formel – C
   Rätt reaktanter, till stor del balanserad formel – E
   1. \(m_{\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}} = 0,80\text{kg} = 800 \text{g}\)
   2. \(n_{\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}} = \frac {m_{\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}}}{M_{\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}}} = \frac {800 \text{g}}{(12,0 \cdot 2 + 1,008 \cdot 3 + 35,5)\text{g/mol}} =\)
    \(= 12,7950867\text{mol}\)
   3. \(n_{\text{CO}_2} = 2n_{\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}} = 2 \cdot 12,8950867\text{mol} = 25,5901734\text{mol}\)
   4. \(m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CO}_2} =\)
    \(= 25,5901734\text{mol} \cdot (12,0+16,0 \cdot 2)\text{g/mol} =\)
    \(= 1125,9673\text{g} \approx 1,1\text{kg}\)
 3. \(c_1V_1 = c_2V_2\)

  \(V_2 = \frac {c_1V_1}{c_1} = \frac {0,40 \cdot 0,30 \text{dm}^3}{0,03} = 4\text{dm}^3\)

  Literkostnaden för "mjölk" \(= \frac {13,25\text{kr}}{4\text{dm}^3} = 3,3125\text{kr/dm}^3\), vilket är mindre än literkostnaden för standardmjölk. Alltså är det billigare att späda vispgrädde än att köpa mjölk.

  Kommentar: Även om uppgiften enkelt kan lösas med hjälp spädningsformeln, så har eleverna inte använt den tillsammans med koncentrationer uttryckta i %. Därför blir situationen ny för dem, och frågan kan bedömas upp till A-nivå.
| ▶

 

   

Också intressant: