Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2015-01-22 i Kemiska beräkningar - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 15,0 (7/4/4)
Medel: 10,4 (6,3/2,3/1,8)
E: 5,5  
D: 7,5 varav 2,0 A- eller C-poäng
C: 9,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
B: 11,0 varav 2,0 A-poäng
A: 13,0 varav 3,0 A-poäng

Samtliga frågor kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar, om inte annat anges.

 1. mMg = nMg · MMg = 12,5mol · 24,3g/mol = 303,75g ≈ 304g
 2. 2Cu2O + O2 → 4CuO
 3. 7,31g
 4. Jonbindningar
 5. \[n_{\text{Al}} = \frac {m_{\text{Al}}}{M_{\text{Al}}} = \frac {25\text{g}}{27,0\text{g/mol}} = 0,9259259\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[N_{\text{Al}} = n_{\text{Al}} \cdot N_{\text{A}} = 0,9259259\text{mol} \cdot \frac {6,022\cdot 10^{23}}{\text{mol}} = 5,5759259 \cdot 10^{23} \hspace{100cm}\]

  \[N = A - Z = 27-13=14 \hspace{100cm}\]

  \[N_{\text{n}} = 14 \cdot N_{\text{Al}} = 14 \cdot 5,5759259 \cdot 10^{23} = 7,8062963\cdot 10^{24} \hspace{100cm}\]

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, t.ex. genom att beräkna nAl.
  C – Eleven beräknar Nn helt korrekt.
 6. \[n_{\text{Cu}} = \frac {m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} = \frac {0,252\text{g}}{63,5\text{g/mol}} = 0,00393701\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[m_{\text{S}} = m_{\text{kopparsulfid}} - m_{\text{Cu}} = 0,316\text{g} - 0,252\text{g} = 0,0640\text{g} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{S}} = \frac {m_{\text{S}}}{M_{\text{S}}} = \frac {0,0640\text{g}}{32,1\text{g/mol}} = 0,00199377\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\frac {n_{\text{Cu}}}{n_{\text{S}}} = \frac {0,00393701\text{mol}}{0,00199377\text{mol}} = 1,9746566 \approx 2 = \frac {2}{1} \hspace{100cm}\]

  Det går dubbelt så många kopparatomer som svavelatomer i kopparsulfiden. Därför är dess formel Cu2S.


  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, t.ex. genom att beräkna nCu.
  C – Eleven beräknar också nS korrekt.
  A – Eleven beräknar förhållandet \(\frac {n_{\text{Cu}}}{n_{\text{S}}}\) korrekt, och kommer fram till formeln Cu2S.
 7. Pb2+(aq) + 2I(aq) → PbI2(s)

  \[n_{\text{I}^-} = n_{\text{NaI}} = c_{\text{NaI}} \cdot V_{\text{NaI}} = 0,100 \frac {\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,020\text{dm}^3 = 0,0020\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}n_{\text{Pb}^{2+}} &= n_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = c_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} \cdot V_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,250\frac {\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,030\text{dm}^3 = 0,0075\text{mol} \end{align}\]


   
  ① I reaktionsformeln kan vi se att molförhållandet Pb2+:I = 1:2, vilket betyder att det behövs dubbelt så många I som Pb2+ för att det ska vara ekvivalenta mängder. Det är det inte, och därför är mängden I begränsande.
    Pb2+(aq) +2I(aq) → PbI2(s)  
  n    ① 0,0020  ② 0,0010 mol
  m      ③ 0,46 g
  ② I reaktionsformeln ser vi att molförhållandet I:PbI2 = 2:1. Därför blir

  \[n_{\text{PbI}_2} = \frac {n_{\text{I}^-}}{2} = \frac {0,0020\text{mol}}{2} = 0,0010 \text{mol} \hspace{100cm}\]


  ③ Vi beräknar massan PbI2:

  \[\begin{align}m_{\text{PbI}_2} &= n_{\text{PbI}_2} \cdot M_{\text{PbI}_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,0010\text{mol} \cdot (207+127\cdot 2)\frac {\text{g}}{\text{mol}} = 0,461\text{g} \approx 0,46\text{g} \end{align}\]


  C – Eleven beräknar massan bildad PbI2(s), men utgår från Pb2+ som utbytesbestämmande.
  1A – Eleven beräknar korrekt massan bildad PbI2(s) utgående ifrån I som den begränsande reaktanten.
  2A – Eleven beräknar korrekt massan bildad PbI2(s) och visar också tydligt att I är den begränsande reaktanten.
| ▶

 

   

Också intressant: