Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2008-04-01 i redoxkemi och organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 30
Medel: 22,95
G: 12,0
VG: 21,0
MVG: 26,0

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, e, f
 2. a, b, f
 3. a, e, f
 4. c

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas, men skriv svaren på ett annat papper.

 1. Be → Be2+ + 2e
  1. 2Na + Br2 → 2NaBr
  2. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
 2. Metanol
  metanol
  1. Ättiksyrans (etansyrans) protolys
  2. Etanoatjon/acetatjon
 3. 1-brompropan: 1-brompropan
  2-brompropan: 2-brompropan

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

  1. Järn
  2. Järn i en kopparsulfatlösning (1p). Järnet lyckas reducera kopparjonerna till metalliskt koppar (1p).
 1. I 40g likör finns 40g · 0,38 = 15,2g etanol

  C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

  \[\begin{align}n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} &= \frac {m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}}{M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}} = \frac {15,2\text{g}}{(12,0 + 1,008 \cdot 6 + 16,0)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,33009034\text{mol}\end{align}\]

  \[n_{\text{CO}_2} = 2n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 2 \cdot 0,33009034\text{mol} = 0,66018068\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m_{\text{CO}_2} &= n_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CO}_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,66018068\text{mol} \cdot (12,0 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol} = \\ &= 29,04795\text{g} \approx 29\text{g}\end{align}\]

  Rätt massa etanol – 1p; rätt reaktionsformel – 1p; rätt substansmängd etanol – 1p; rätt substansmängd CO2 – 1p; rätt massa CO2 – 1p.

  Skrivit felaktig reaktionsformel, så att förhållandet C2H5OH:CO2 är 1:1 ... ytterligare -1p

| ▶

 

   

Också intressant: