Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Galvaniska celler

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad som händer i ett koppar–zink-element.
     
 1. Jag kan tolka ett cellschema.
     
 1. Jag kan skriva ett cellschema för ett givet elektrodpar.
     
 1. Jag kan, med hjälp av begreppet elektrodpotential, förklara hur ett galvaniskt elements emk uppstår.
     

Normalpotentialer. Vätgaselektroden

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur en vätgaselektrod fungerar.
     
 1. Jag vet hur man mäter ett ämnes normalpotential med hjälp av vätgaselektroden.
     
 1. Jag kan förklara hur ett ämnes normalpotential hänger samman med dess reducerande eller oxiderande förmåga.
     
 1. Jag kan, med hjälp av normalpotentialer, beräkna emk för ett givet galvaniskt element.
     

Elektrolys

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad som händer vid anod och katod vid elektrolys.
     
 1. Jag ge exempel på några olika elektrolysreaktioner.
     

Korrosion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad som händer vid korrosion.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer när rost bildas.
     
 1. Jag kan förklara varför offeranoder gör att metallkonstruktioner skyddas från korrosion.