Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Att lära & kunna utantill i Kemi 1

blandatDu ska efter avslutad kurs kunna:

 1. Namn & formel på
  1. de 20 första grundämnena
  2. alkalimetallerna
  3. de alkaliska jordartsmetallerna
  4. halogenerna
  5. ädelgaserna
 2. Laddning, namn och formel på alla joner från
  1. alkalimetallerna
  2. de alkaliska jordartsmetallerna
  3. halogenerna
 3. Formel och vanligaste förekommande joner för
  1. järn (Fe3+, Fe2+)
  2. koppar (Cu2+)
  3. krom (Cr3+)
  4. zink (Zn2+)
  5. bly (Pb2+)
  6. silver (Ag+)
  7. guld (Au3+)
 4. Namn och formel på följande joner
  1. Dessa joner är också bra att känna till, men du behöver inte kunna dem utantill:

   • cyanidjon, CN
   • divätefosfatjon, H2PO\({\sf _4^{-}}\)
   • hypokloritjon, ClO
   • kloratjon, ClO\({\sf _3^{-}}\)
   • kromatjon, CrO\({\sf _4^{2-}}\)
   • nitritjon, NO\({\sf _2^{-}}\)
   • permanganatjon, MnO\({\sf _4^{-}}\)
   • sulfitjon, SO\({\sf _3^{2-}}\)
   • tiosulfatjon, S2O\({\sf _3^{2-}}\)
   • vätefosfatjon, HPO\({\sf _4^{2-}}\)
   • vätekarbonatjon, HCO\({\sf _3^{-}}\)
   • vätesulfatjon, HSO\({\sf _4^{-}}\)
   ammoniumjon, NH\({\sf _4^+}\)
  2. hydridjon, H
  3. hydroxidjon, OH
  4. fosfatjon, PO\({\sf _4^{3-}}\)
  5. karbonatjon, CO\({\sf _3^{2-}}\)
  6. nitratjon, NO\({\sf _3^{-}}\)
  7. oxidjon, O2–
  8. oxoniumjon, H3O+
  9. peroxidjon, O\({\sf _2^{2-}}\)
  10. sulfatjon, SO\({\sf _4^{2-}}\)
  11. sulfidjon, S2–
  12. vätejon, H+
 5. Formeln för
  1. vätgas
  2. kvävgas
  3. syrgas
  4. fluorgas
  5. klorgas
  6. flytande brom
  7. fast jod
 6. Namn & formel på de vanligaste oorganiska syrorna (saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, fosforsyra och kolsyra) och baserna (ammoniak, natriumhydroxid och kaliumhydroxid)
 7. Namn & formel på de enklaste (upp till och med två kolatomer) organiska syrorna
 8. Namn & formel på de enklaste (upp till och med två kolatomer) alkoholerna
 9. Kolväteserien upp till och med dekan

 

   

Också intressant: