Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Du ska efter avslutad kurs kunna:

 1. Namn & formel på
  1. de 20 första grundämnena
  2. alkalimetallerna
  3. de alkaliska jordartsmetallerna
  4. halogenerna
  5. ädelgaserna
 2. Laddning, namn och formel på alla joner från
  1. alkalimetallerna
  2. de alkaliska jordartsmetallerna
  3. halogenerna
 3. Formel och vanligaste förekommande joner för
  1. järn (Fe3+, Fe2+)
  2. koppar (Cu2+)
  3. krom (Cr3+)
  4. zink (Zn2+)
  5. bly (Pb2+)
  6. silver (Ag+)
  7. guld (Au3+)
 4. Namn och formel på följande joner
  1. ammoniumjon, NH\(_4^+\)
  2. hydridjon, H
  3. hydroxidjon, OH
  4. fosfatjon, PO\(_4^{3-}\)
  5. karbonatjon, CO\(_3^{2-}\)
  6. nitratjon, NO\(_3^{-}\)
  7. oxidjon, O2–
  8. oxoniumjon, H3O+
  9. peroxidjon, O\(_2^{2-}\)
  10. sulfatjon, SO\(_4^{2-}\)
  11. sulfidjon, S2–
  12. vätejon, H+

De här jonerna är också bra att känna till, men du behöver inte kunna dem utantill:

 • cyanidjon, CN
 • divätefosfatjon, H2PO\(_4^{-}\)
 • hypokloritjon, ClO
 • kloratjon, ClO\(_3^{-}\)
 • kromatjon, CrO\(_4^{2-}\)
 • nitritjon, NO\(_2^{-}\)
 • permanganatjon, MnO\(_4^{-}\)
 • sulfitjon, SO\(_3^{2-}\)
 • tiosulfatjon, S2O\(_3^{2-}\)
 • vätefosfatjon, HPO\(_4^{2-}\)
 • vätekarbonatjon, HCO\(_3^{-}\)
 • vätesulfatjon, HSO\(_4^{-}\)
 1. Formeln för
  1. vätgas
  2. kvävgas
  3. syrgas
  4. fluorgas
  5. klorgas
  6. flytande brom
  7. fast jod
 2. Kolväteserien upp till och med dekan.
 3. Namn & formel på de vanligaste oorganiska syrorna (saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, fosforsyra och kolsyra) och baserna (ammoniak, natriumhydroxid och kaliumhydroxid).
 4. Namn & formel på de enklaste (upp till och med två kolatomer) organiska syrorna.
 5. Namn & formel på de enklaste (upp till och med två kolatomer) alkoholerna.