Facit

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

 1. d
 2. b
 3. b
 4. Zn + AgO → ZnO + Ag
 5. Ca3(AsO4)2
 6. 5-klor-4-metyl-1-penten
 7. hydroxidjonen, OH.
 8. 2,52
 9. e
 10. e

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. Anodreaktion: 2Cl → Cl2(g) + 2e

  Katodreaktion: Ca2+ + 2e → Ca(l)

  Totalreaktion: 2Cl + Ca2+ → Cl2(g) + Ca(l)

  Förväxlat anod med katod -0,5

  Skrivit Ca(s) i st. f. Ca(l) ... inget avdrag

 2. asdf

  \[\begin{aligned} n_{\text{Cl}^-} &= n_{\text{NaCl}} + n_{\text{MgCl}_2} = \frac {m_{\text{NaCl}}} {M_{\text{NaCl}}} + 2 \frac {m_{\text{MgCl}_2}} {M_{\text{MgCl}_2}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {1,00{\text{g}}} {(22,99+35,45){\text{g/mol}}} + 2 \cdot \frac {1,00{\text{g}}} {(24,31+35,45 \cdot 2){\text{g/mol}}} = \\ &= 0,038117764 \text{mol} \end{aligned}\]

  \[[\text{Cl}^-] = \frac {n_{\text{Cl}^-}} {V} = \frac {0,038117764 \text{mol}} {0,100 \text{dm}^3} = 0,38117764 \text{mol/dm}^3 \approx 381 \text{mM} \hspace{100cm}\]

  Korrekt antal Cl från NaCl – 1p

  Korrekt antal Cl från MgCl2 – 1p

  Korrekt beräkning av koncentrationen – 1p

 3. \[n_{\text{Fe}} = \frac {m_{\text{Fe}}} {M_{\text{Fe}}} = \frac {2,010 \text{g}} {55,85 \text{g/mol}} = 0,0359892569 \text {mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{Cl}_2} = \frac {3} {2} n_{\text{Fe}}=5,39838854 \text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}V_{\text{Cl}_2} &= n_{\text{Cl}_2} \cdot V_\text{m} = 5,39838854 \text{mol} \cdot 25,0 \text{dm}^3\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &=1,349597 \text{dm}^3 \approx 1,35\text{dm}^3 \end{align}\]

 4. Syran neutraliseras enligt formeln:

  2NaOH + H2SO4 → H2O + SO\({\sf _4^{2-}}\) + 2Na+

  \[\begin{align}n_{\text{NaOH}} &= c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,150\text{mol/dm}^3 \cdot 0,251 \text{dm}^3 = \hspace{100cm} \\ &= 0,03765\text{mol} \end{align}\]

  \[n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac {1} {2}n_{\text{NaOH}} = 0,018825\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac {n_{\text{H}_2\text{SO}_4}} {V_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac {0,018825\text{mol}} {0,200\text{dm}^3} = 0,094125\text{mol/dm}^3 \approx 94,1\text{mM} \hspace{100cm}\]

 5. Svaveldioxid har formeln SO2. (1p) Den kan lösas i vatten enligt formeln
  SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(aq)

  eller i vatten med syrgas enligt formeln

  2SO2(g) + O2(g) + 2H2O(l) → 2H2SO4(aq) (endera av formlerna ger 1p)

  Svavelsyrlighet, H2SO3, (eller svavelsyra, H2SO4)är en syra. När svavelhaltiga bränslen förbränns i Tyskland, bildas alltså gasformig svaveldioxid, som färdas upp i luften, och löser sig i vattnet i molnen. Då bildas svavelsyrlighet (eller svavelsyra), som sedan regnar ner över Sverige i form av surt regn. (1p)