Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Slutprov 2008-06-09 i Kemi A - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 28
Medel:
G: 11
VG: 19
MVG: 24

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d.
 2. e.
 3. d. Ba har två valenselektroner och N har fem. Varje Ba vill alltså avge två, medan varje N vill uppta tre. Det går endast ihop om vi tar tre Ba och två N. Formeln blir alltså Ba3N2.
 4. b, c, e
 5. b, c, f
 6. b, c, d

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

  1. endoterm
  2. +138 kJ/mol

   Angett svaret i enheten kJ ... inget avdrag

   Utelämnat plustecknet ... inget avdrag

 1. Dipol Dipol Ej dipol
 2. Myrsyrans protolys

  Rätt strukturformel på myrsyran - 1p; rätt protolysreaktion - 1p.

 3. jonbindningar

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

Svar på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

  1. 3Cu2+(aq) + 2Al(s) → 3Cu(s) + 2Al3+(aq)

   Även 3CuSO4(aq) + 2Al(s) → 3Cu(s) + Al2(SO4)3(aq) är naturligtvis godkänt.

   Utelämnat aggregationstillstånden ... inget avdrag

  2. Al oxideras (0,5p), Cu2+ reduceras (0,5p).

  3. \[\begin{align}n_{\text{CuSO}_4\cdot5\text{H}_2\text{O}} &= \frac {m_{\text{CuSO}_4\cdot5\text{H}_2\text{O}}} {M_{\text{CuSO}_4\cdot5\text{H}_2\text{O}}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {2,54\text{g}} {(63,5+32,1+16,0\cdot4 + 5\cdot(1,008\cdot2 + 16,0))\text{g/mol}} = \\ &= 0,010173021\text{mol} \end{align}\]

   \[n_{\text{Al}} = \frac {m_{\text{Al}}} {M_{\text{Al}}} = \frac {0,326\text{g}} {27,0\text{g/mol}} = 0,012074074\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Vi räknar ut den mängd kopparjoner som behövs för att reaktionen ska "gå jämnt upp". Reaktionsformeln ger att:

   \[n_{\text{Cu}} = \frac {3} {2} n_{\text{Al}} = \frac {3} {2} \cdot 0,012074074\text{mol} = 0,01811111\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Men vi har bara 0,010173021mol Cu. Alltså är kopparjonerna begränsande.

   Rätt uträkning av \(n_{\text{CuSO}_4}\) – 1p; Rätt uträkning av \(n_\mathrm{Al}\) – 1p. Rätt beräkning av \(n_\mathrm{Cu}\) som behövs – 1p; Rätt resonemang kring vilket ämne som är begränsande – 1p.

   Använt ett molförhållande Cu:Al som kraftigt förenklar beräkningen (t.ex. 1:1) ... -2p


  4. \[n_{\text{Al}} = \frac {2} {3} n_{\text{CuSO}_4} = \frac {2} {3} \cdot 0,01017302\text{mol} = 0,006782014\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[c = \frac {n}{V} = \frac {0,006782014\text{mol}} {0,050\text{dm}^3} = 0,135640286\text{mol} \approx 0,136\text{M} \hspace{100cm}\]

   Korrekt beräkning av \(n_\mathrm{Al}\) – 1p; korrekt beräkning av \(c\) – 1p.

   Använt ett molförhållande Cu:Al som kraftigt förenklar beräkningen (t.ex. 1:1) ... -1p

| ▶

 

   

Också intressant: