Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Slutprov 2008-06-11 i Kemi A - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0
Medel:
G: 10,5
VG: 17,5
MVG: 22,0

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. d.

  (De fyra isomererna är
  1-klorbutan 2-klorbutan 1-klor-2-metylpropan 2-klor-2-metylpropan

  för den som undrar.)

 3. (Eftersom det går från oordnat (3 gaspartiklar till vänster om reaktionspilen) till mindre oordnat (2 flytande partiklar till höger om reaktionspilen) är ∆S < 0.)
 4. a, e, f
 5. a, b, c
 6. a, c, f.

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

Svar på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. [H+] = 10-1,25M = 0,056234133M ≈ 0,056M
 2. Myrsyrans protolys

  Rätt strukturformel på myrsyran - 1p; rätt protolysreaktion - 1p.

 3. Vatten, H2O
 4. \[n = \frac {V} {V_{\text{m}}} = \frac {1,5\text{dm}^3} {24,5\text{dm}^3\text{/mol}} = 0,06122449\text{mol} \approx 61\text{mmol} \hspace{100cm}\]

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

Svar på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

  1. 3Cu2+(aq) + 2Al(s) → 3Cu(s) + 2Al3+(aq)

   Även 3CuCl2(aq) + 2Al(s) → 3Cu(s) + 2AlCl3(aq) är naturligtvis godkänt.

   Utelämnat aggregationstillstånden ... inget avdrag

  2. Al oxideras (0,5p), Cu2+ reduceras (0,5p).
  3.  

   \[\begin{aligned} n_{\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} &= \frac {m_{\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}} {M_{\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {2,06\text{g}} {(63,5+35,3 \cdot 2 + 2 \cdot (1,008 \cdot 2 + 16,0))\text{g/mol}} = \\ &= 0,012079844\text{mol} \end{aligned}\]

   \[n_{\text{Al}} = \frac {m_{\text{Al}}} {M_{\text{Al}}} = \frac {0,107\text{g}} {27,0\text{g/mol}} = 0,003962963\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Vi räknar ut den mängd aluminiumatomer som behövs för att reaktionen ska "gå jämnt upp". Reaktionsformeln ger att:

   \[n_{\text{Al}} = \frac {2}{3} n_{\text{Cu}} = \frac {2}{3} \cdot 0,012079844\text{mol} = 0,00805323\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Men vi har bara 0,003962963mol Al. Alltså är aluminiumatomerna begränsande.

   Rätt uträkning av \(n_{\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}\) – 1p; Rätt uträkning av \(n_{\text{Al}}\) – 1p. Rätt beräkning av \(n_{\text{Al}}\) som behövs – 1p; Rätt resonemang kring vilket ämne som är begränsande – 1p.

   Använt ett molförhållande Cu:Al som kraftigt förenklar beräkningen (t.ex. 1:1) ... -2p

  4. Först räknar vi ut hur många kopparjoner som reagerar, d.v.s. försvinner ur lösningen och bildar koppar:

   \[n_{\text{Cu}} = \frac {3}{2} n_{\text{Al}} = \frac {3}{2} \cdot 0,003962963\text{mol} = 0,005944444\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Kvar i lösningen efter reaktion blir då:

   \[\begin{aligned} n_{\text{Cu, efter reaktion}} &= (0,012079844 - 0,005944444)\text{mol} = \hspace{100cm} \\ &= 0,0061353996\text{mol} \end{aligned}\]

   Vi beräknar koncentrationen:

   \[c = \frac {n}{V} = \frac {0,0061353996\text{mol}} {0,0500\text{dm}^3} = 0,122707991\text{mol/dm}^3 \approx 0,123\text{M} \hspace{100cm}\]

   Korrekt beräkning av \(n_{\text{Cu}}\) som reagerar – 1p; korrekt beräkning av \(n_{\text{Cu, efter reaktion}}\) – 1p; korrekt beräkning av \(c\) – 1p.

   Använt ett molförhållande Cu:Al som kraftigt förenklar beräkningen (t.ex. 1:1) ... -1p

| ▶

 

   

Också intressant: