Facit

 1. NH3 + H2O → NH\({\sf _4^+}\) + OH
 2. SO\({\sf _4^{2-}}\)
 3. pH = 2,60
 4. d, a, b, c
 5. pH = 12,12
 6. 11 dm3
 7. 0,150 mol/dm3.

  KOH(aq) + HCl(aq) → H2O + KCl(aq)

 8. 5,00 ml
 9. 0,4 mol
 10.  
  1. H3O+ och Cl.
  2. H3O+: mätning av pH

   Cl: tillsats av silverjoner

  3. \(c_{\text{H}_3\text{O}^+} = c_{\text{Cl}^-} = 0,027\text{mol/dm}^3\)
  4. 1,57