Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2007-12-20 i Mol & stökiometri samt Syror & baser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 29
Medel: 17,24
G: 8,5
VG: 16,5
MVG: 22,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. f
 2. b, d
 3. a, c, e

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas.

  1. (23,0 + 79,9)u = 102,9u

  2. \[n = \frac {m} {M} = \frac {12,5\text{g}} {102,9\text{g/mol}} = 0,12147716\text{mol} \approx 0,121\text{mol} \hspace{100cm}\]

  3. \[\begin{align}N &= nN_\text{A} = 2 \cdot 0,12147716\text{mol} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 1,463070943 \cdot 10^{23} \approx 1,46 \cdot 10^{23}\end{align}\]

   Gett svaret 0,243 mol ... inget avdrag

  1. HClO4 + H2O → ClO4- + H3O+

   Skrivit "HClO4 + H2O = ClO4- + H3O+" ... -0,5p

   Missat någon av jonernas laddning ... -0,5p/jon

  2. \[n = cV = 0,500\text{mol/dm}^3 \cdot 0,250\text{dm}^3 = 0,125\text{mol} \hspace{100cm}\]
  3. \[[\text{H}_3\text{O}^+] = c_{\text{HClO}_4} = 0,500\text{M} \hspace{100cm}\]
  4. [HClO4] = 0

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

 1. \[\begin{align}c_1V_1 &= c_2V_2 \Leftrightarrow V_1 = \frac {c_2V_2} {c_1} = \frac {0,55\text{mol/dm}^3 \cdot 0,100\text{dm}^3} {11,8\text{mol/dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 0,000466101\text{dm}^3 \approx 0,47\text{ml}\end{align}\]

  Rätt substansmängd (rätt användning av \(c_1V_1 = c_2V_2\)) – 1p; rätt volym konc. HCl – 1p.

 2. \[[\text{Na}^+] = \frac {n_{\text{tot}}} {V_{\text{tot}}} = \frac {n_1 + n_2} {V_1 + V_2} \hspace{100cm}\]

  \[n_1 = 2c_1V_1 = 2 \cdot 0,5\text{mol/dm}^3 \cdot 0,010\text{dm}^3 = 0,010\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_2 = c_2V_2 = 2,5\text{mol/dm}^3 \cdot 0,025\text{dm}^3 = 0,0625\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}[\text{Na}^+] &= \frac {(0,010 + 0,0625)\text{mol}} {(0,010 + 0,025)\text{dm}^3} = \frac {0,0725\text{mol}} {0,035\text{dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 2,07142857\text{mol/dm}^3 \approx 2,1\text{M}\end{align}\]

 3. \[\begin{align}n_{\text{NiSO}_4} &= \frac {m_{\text{NiSO}_4}} {M_{\text{NiSO}_4}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {0,590\text{g}} {(58,7 + 32,1 + 16,0 \cdot 4)\text{g/mol}} = 0,00381137\text{g/mol}\end{align}\]

  \[\begin{align}n_{\text{H}_2\text{O}} &= \frac {m_{\text{H}_2\text{O}}} {M_{\text{H}_2\text{O}}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {(1-0,590)\text{g}} {(1,008 \cdot 2 + 16,0)\text{g/mol}} = 0,022757549\text{mol}\end{align}\]

  \[\frac {n_{\text{H}_2\text{O}}} {n_{\text{NiSO}_4}} = \frac {0,022757549\text{mol}} {0,00381137\text{mol}} = 5,970962663 \approx 6 \hspace{100cm}\]

  Alltså måste den rätta formeln vara NiSO4·6H2O.

 4. \[\begin{align}c &= \frac {n} {V} = \frac {\frac{m} {M}} {V} = \frac {\frac {1000\text{g}} {(1,008 \cdot 2 + 16,0)\text{g/mol}}} {1,00\text{dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {55,5062167\text{mol}} {1,00\text{dm}^3} \approx 55,5\text{mol/dm}^3\end{align}\]

 5. CaCO3(s) + 2HCl → CaCl2(aq) + H2O + CO2(g)

  \[V_{\text{HCl}} = \frac {n_{\text{HCl}}} {c_{\text{HCl}}} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}n_{\text{HCl}} &= 2n_{\text{CaCO}_3} = 2 \cdot \frac {m_{\text{CaCO}_3}} {M_{\text{CaCO}_3}} = \hspace{100cm} \\ &= 2 \cdot \frac {3,243\text{g}} {(40,1 + 12,0 + 16,0 \cdot 3)\text{g/mol}} = \\ &= 2 \cdot 0,032397602\text{mol} = 0,0647952\text{mol}\end{align}\]

  \[V_{\text{HCl}} = \frac {n_{\text{HCl}}} {c_{\text{HCl}}} = \frac {0,0647952\text{mol}}{2,50\text{mol/dm}^3} = 0,025918\text{dm}^3 \approx 25,9\text{ml} \hspace{100cm}\]

  Rätt reaktionsformel – 1p; Rätt mängd CaCO3 – 1p; Rätt mängd HCl (rätt molförhållande CaCO3:HCl) – 1p; Rätt volym HCl – 1p;

  En felaktig reaktionsformel, som ger molförhållandet CaCO3:HCl = 1:1 ... ytterligare -1p
  Angett följande reaktionsformel: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2CO3 ... inget avdrag

| ▶

 

   

Också intressant: