Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2013-05-07 i Syror och baser och Termokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 24,0 (12/8/4)
Medel:          
E: 9,0        
D: 13,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 16,5 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 18,5 varav 6,0 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 21,5 varav 7,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Saltsyra, HCl
  2. Kolsyra, H2CO3
  3. Salpetersyra, HNO3
  4. Salpetersyra, HNO3
  1. Ammoniak, NH3
  2. Ammoniak, NH3
  3. Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH) m.fl.
  4. Natriumhydroxid, NaOH
 1. HNO3 + H2O → H3O+ + NO\({\sf _3^-}\) (oxoniumjon, nitratjon)
 2. pH = 2,824

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. f
 2. b
 3. b
 4. b, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. \[q = \Delta H \cdot n_{\text{KOH}} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{KOH}} = \frac {m_{\text{KOH}}}{M_{\text{KOH}}} = \frac {20,0\text{g}}{(39,1+16,0+1,008)\text{g/mol}} = 0,35645541\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[q = -57,6\frac {\text{kJ}}{\text{mol}} \cdot 0,35645541\text{mol} = -20531,8351\text{J} \hspace{100cm}\]

  Vi har också att:

  \[q = Cm\Delta T \Leftrightarrow \Delta T = \frac {q}{Cm_{\text{tot}}} \hspace{100cm}\]

  \[\Delta T = \frac {20531,8315\text{J}}{4,2\frac {\text{J}}{\text{gK}} \cdot (20,0 + 230)\text{g}} = 19,5541252\text{K} \approx 19,6\text{K} \hspace{100cm}\]

 2. \[[\text{OH}^-] = \frac {n_{\text{KOH}}}{V} = \frac {0,34645541\text{mol}}{0,230\text{dm}^3} = 1,54980612\text{mol/dm}^3\hspace{100cm}\]

  pOH = –log1,54980612 = –0,19027737

  pH = 14,00 – pOH = 14,00 – (–0,19027737) = 14,1902774 ≈ 14,190

 3. HAc + NaOH → H2O + NaAc

  \[n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 2,50\text{mol/dm}^3 \cdot 0,0209\text{dm}^3 = 0,05225\text{mol}\hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{HAc}} = n_{\text{NaOH}}\hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{HAc}} = \frac {n_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HAc}}} = \frac {0,05225\text{mol}}{0,0500\text{dm}^3} = 1,045\text{mol/dm}^3\hspace{100cm}\]

  Eftersom \(c_{\text{HAc}} = 1,045\text{mol/dm}^3\) kan vi konstatera att i 1 dm3 (alltså 1000 ml) finns det 1,045 mol HAc. Då kan vi också räkna ut hur stor massa, \(m_{\text{HAc}}\), det finns i 1000 ml:

  \[\begin{align}m_{\text{HAc}} &= n_{\text{HAc}} \cdot M_{\text{HAc}} = 1,045\text{mol} \cdot (12,0 \cdot 2 + 1,008 \cdot 4 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 62,73344\text{g}\end{align}\]

  \[\%c_{\text{HAc}} = \frac {m}{V} = \frac {62,7344\not{\text{g}}}{1000\not{\text{V}}} = 0,06273344 \approx 6\% \hspace{100cm}\]

  Svar: Ja, tillverkaren angav en någorlunda korrekt koncentration.

| ▶

 

   

Också intressant: