Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2020-09-02 i Syror och baser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 22 (8/10/4)
Medel: 15,2 (6,5/6,1/2,6)
E: 6,0  
D: 11,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 14,5 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 16,5 varav 2,0 A-poäng
A: 19,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. [H3O+] = 2,24 · 10–5 M
  Kommentar: Svar utan korrekt enhet ger ingen poäng.
 2. pH = 3,15
  1. Salpetersyra (HNO3), (varm, koncentrerad) svavelsyra (H2SO4).
  2. Fosforsyra (H3PO4)
  3. Svavelsyra (H2SO4)
  4. Ättiksyra, myrsyra.
  5. NaOH, KOH
 3. NH3 + H2O → NH\({\sf _4^+}\)  + OH  
 4. Ett basiskt ämne tar upp protoner (vätejoner) medan en basisk lösning har en hög koncentration hydroxidjoner.
  1. HClO4 + H2O → ClO\({\sf _4^-}\) + H3O+
  2. 0 M

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. d, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. Svar 1: Man kan mäta lösningarnas pH. Eftersom den svaga syran är ofullständigt protolyserad kommer [H3O+] att vara lägre än i den starka syran, som är fullständigt protolyserad. Då blir också pH högre i den svaga syran än i den starka.
  Svar 2: Man kan testa lösningarnas konduktivitet. Eftersom den svaga syran är ofullständigt protolyserad kommer [H3O+] att vara lägre än i den starka syran, som är fullständigt protolyserad. Med färre joner i lösningen kommer konduktiviteten att bli lägre i den svaga syran än i den starka.

  Bedömning
  E – Eleven beskriver ett experiment som kan ge svaret, men utvecklar inte resultatet närmare.
  C – Eleven beskriver ett experiment som kan ge svaret, och utvecklar vad för resultat som kan förväntas i en av syrorna.
  A – Eleven beskriver ett experiment som kan ge svaret, och jämför vad för resultat som kan förväntas i den ena av syrorna med vad som kan förväntas av den andra av syrorna.
  1. Lösning

   HNO3(aq) + NaOH(aq) → NaNO3(aq) + H2O

   \[n_{\text{HNO}_3} = c_{\text{HNO}_3} \cdot V_{\text{HNO}_3} = 0,135\frac {\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,0200\text{mol} = 0,00270\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HNO}_3} = 0,00270\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[V_{\text{NaOH}} = \frac {n_{\text{NaOH}}}{c_{\text{NaOH}}} = \frac {0,00270\text{mol}}{0,150\text{mol/dm}^3} = 0,0180\text{dm}^3 = 18,0\text{ml} \hspace{100cm}\]


   Bedömning, kemiska företeelser och förlopp
   E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd.
   C – Eleven löser uppgiften i huvudsak korrekt, men missar till exempel enhet eller annan detalj.
   A – Eleven löser uppgiften helt korrekt.

   Bedömning, språk och kommunikation
   E – Eleven redovisar sina beräkningar översiktligt.
   C – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i en av punkterna nedan.
   • Korrekt reaktionsformel
   • Storhet, mätetal och enhet är med i alla stegen av beräkningarna.
   A – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i båda två av punkterna ovan.
  2. Natriumnitrat.
 2. Lösning:

  Ca(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2(g)

  \[n_\text{Ca} \frac {m_\text{Ca}}{M_\text{Ca}} = \frac {0,0381\text{g}}{40,08\text{g/mol}} = 9,505988024 \cdot 10^{-4} \hspace{100cm}\]

  Reaktionsformeln ger att \(n_\text{Ca}:n_\text{HCl} = 1:2\). Därför får vi följande:

  \[n_{\text{HCl}} = 2n_\text{Ca} = 2 \cdot 9,505988024 \cdot 10^{-4} = 0,001901198\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[c_\text{HCl} = \frac {n_\text{HCl}}{V} = \frac {0,001901198\text{mol}}{0,250\text{dm}^3} = 0,076047904\text{mol/dm}^3 \approx 76,0\text{mM} \hspace{100cm}\]


  Bedömning, kemiska företeelser och förlopp
  C – Eleven löser uppgiften utan att ta hänsyn till substansmängdsförhållandet \(n_\text{Ca}:n_\text{HCl} = 1:2\) (och får svaret 0,038M).
  A – Eleven löser uppgiften helt korrekt.

  Bedömning, språk och kommunikation
  E – Eleven redovisar sina beräkningar översiktligt.
  C – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i en av punkterna nedan.
  • Korrekt reaktionsformel
  • Storhet, mätetal och enhet är med i alla stegen av beräkningarna.
  A – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i båda två av punkterna ovan.
| ▶

 

   

Också intressant: