Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2013-05-20 i Syror och baser och Termokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 20,0 (11/6/3)
Medel:          
E: 8,5        
D: 11,5 varav 3,0 A- eller C-poäng
C: 14,0 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 15,5 varav 4,5 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 18,0 varav 5,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Ringa in de rätta alternativen

 1. d
 2. a
 3. b, d, e
 4. b, d

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. pH = 2,903
 2. attiksyrans-protolys
 3. Acetatjon, oxoniumjon
 4. c, b, e, a, d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O

  \[n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{Ca(OH)}_2}= 2 \cdot \frac {0,22\text{g}}{74,1148\text{g/mol}} = 0,00593673598\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{HCl}}= n_{\text{OH}^-} \hspace{100cm}\]

  \[V_{\text{HCl}} = \frac {n_{\text{HCl}}}{c_{\text{HCl}}} = \frac {0,00593673598\text{mol}}{0,153\text{mol/dm}^3} = 0,0388021961\text{dm}^3 \approx 39\text{ml} \hspace{100cm}\]

 2. \[q = Cm\Delta T \Rightarrow C_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac {q}{m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} \cdot \Delta T} \hspace{100cm}\]

  Vi börjar med att beräkna \(q\):

  \[q = n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} \cdot \Delta H \hspace{100cm}\]

  \[\text{ }n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = \frac {m_{\text{C}_4\text{H}_{10}}}{M_{\text{C}_4\text{H}_{10}}} = \frac {3,88\text{g}}{(12,0\cdot 4 + 1,008 \cdot 10)\text{g/mol}} = 0,06680441\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[q=0,06680441\text{mol} \cdot 2877500\text{J/mol} =192229,683\text{J} \hspace{100cm}\]

  Men eftersom bara 0,635 % av värmet överförs till etanolen, blir mängden värme som etanolen upptar:

  \[q=192229,683\text{J} \cdot 0,00635=1220,65849\text{J} \hspace{100cm}\]

  Nu kan vi beräkna \(C_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}\):

  \[C_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac {1220,65849\text{J}}{100\text{g}\cdot 5\text{K}} = 2,44131698 \frac {\text{J}}{\text{gK}} \approx 2,44 \frac {\text{J}}{\text{gK}} \hspace{100cm}\]


  E – Eleven gör en ansats till beräkning, t.ex. genom att beräkna mängden avgivet värme ur sambandet \(q = n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} \cdot \Delta H\) eller att försöka använda sambandet \(C_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac {q}{m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} \cdot \Delta T}\) för att beräkna värmekapaciteten
  C – Eleven beräknar mängden upptaget värme korrekt
  A – Eleven beräknar värmekapaciteten korrekt
| ▶

 

   

Också intressant: