Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2015-03-26 i Syror och baser och Termokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 19,0 (8/8/3)
Medel: 14,3 (7,0/5,4/1,9)
E: 8,5  
D: 11,5 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 14,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 15,5 varav 1,5 A-poäng
A: 18,0 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. [H3O+] = 10–pH M = 10-2,903 M = 0,00125026 M ≈ 1,25 · 10-3 M
  2. \[c_{\text{HNO}_3} = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,25 \cdot 10^{-3}\text{M} \hspace{100cm}\]
 1. HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H2O → H2PO\({\sf _4^{-}}\) + OH
 2. För det första, lukta på dem. Ättiksyra har en väldigt typisk lukt. För det andra, mät pH i dem. Svavelsyran är en starkare syra än ättiksyran, och får därför lägre pH.

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a, c, e
 2. a, d, f
 3. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. HCl + NaOH → NaCl + H2O

  \[n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,0200\text{mol/dm}^3 \cdot 0,0192\text{dm}^3 = 0,00384\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaOH}} = 0,00384\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{HCl}} = \frac {n_{\text{HCl}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac {0,00384\text{mol}}{0,0250\text{dm}^3} = 0,1536\text{mol/dm}^3 \approx 0,154\text{M} \hspace{100cm}\]


  Bedömning

  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, t.ex. att skriva en reaktionsformel och beräkna en substansmängd

  C – Eleven löser uppgiften, men med något eller några beräkningsfel.

  A – Eleven beräknar  helt korrekt.

 2. \[\Delta H = \frac {q}{n} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}\text{ }q &= Cm\Delta T = 4,1\frac {\text{J}}{\text{g}\cdot \text{K}} \cdot 1100\text{g} \cdot 7,3\text{K} = 32923\text{J} \hspace{100cm} \hspace{100cm} \\ n &= \frac {m}{M} = \frac {100\text{g}}{(14,0 + 1,008 \cdot 4 + 14,0 + 16,0 \cdot 3)\text{g/mol}} = 1,2495\text{mol} \hspace{100cm}\end{align}\]

  \[\Delta H = \frac {32923\text{J}}{1,2495\text{mol}} = 26348,9354\text{J/mol} \approx 26\text{kJ/mol} \hspace{100cm}\]


  Bedömning

  C – Eleven gör en god ansats till att lösa uppgiften, t.ex. genom att beräkna q eller göra beräkningarna med något eller några fel.

  A – Eleven beräknar ΔH fullständigt korrekt.

| ▶

 

   

Också intressant: