Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2021-04-28 i Syror och baser (lite), termokemi och elektrokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 25 (11/10/4)
Medel: 16,2 (9,2/5,4/1,6) – D
E: 8,5  
D: 13,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 17,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 18,5 varav 1,0 A-poäng
A: 21,0 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Saltsyra
  2. Fosforsyra
  3. Salpetersyra
  4. Ättiksyra, myrsyra
  5. Ammoniak
  6. NaOH, KOH m.fl.
   Bedömning
   E – Eleven kan besvara 3–4 av frågorna ovan.
   C – Eleven kan besvara 5–6 av frågorna ovan.
  1. I sladden, från Zn(s) → Ag(s)
  2. (–) Zn(s) | Zn2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(s) (+)

   Bedömning

   E – Eleven anger korrekt vilka ämnen som ingår i cellschemat eller skriver korrekt formatet för ett cellschema.

   C – Eleven skriver ett korrekt cellschema.

   Kommentar: Aggregationstillstånden är inte nödvändiga för belägg. Plus- och minuspol är inte nödvändigt för belägg, så länge zink är skrivet till vänster.
  3. Svar:
   Minuspol: Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e
   Pluspol: Ag+(s) + e → Ag(s)
   Totalreaktion: Zn(s) + 2Ag+(aq) → Zn2+(aq) + Ag(s)
   Bedömning
   E – Eleven bedömer korrekt vilken process (oxidation/reduktion) som sker vid respektive pol, och skriver godtagbara reaktionsformler.
   C – Eleven skriver korrekta formler för både minuspol, pluspol och totalreaktion.

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a, c, f
 2. b, d, f
 3. a, b, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. När vattnet i handduken avdunstar bryts bindningarna mellan vattenmolekylerna. Detta är en endoterm process. Energi för detta tas dels från värmen och solstrålningen runt omkring, men även från flaskans och läskens värme. Eftersom värmet avges till det avdunstande vattnet sjunker temperaturen på läsken.

  Bedömning
  E – Eleven ger ett godtagbart svar som utgår ifrån någon av punkterna nedan.
  • Bindningar mellan vattenmolekyler bryts.
  • Det är en endoterm process.
  • Värme (energi) tas från läsken (flaskan), vars temperatur sjunker.
  C – Eleven ger ett korrekt svar som utgår ifrån två av punkterna ovan.
  A – Eleven ger ett korrekt svar som utgår ifrån alla tre av punkterna ovan.

  Kommentar: Ett svar som enbart utgår från att det kalla vattnet kyler av flaskan och läsken ger inget belägg.
  1. C6H8O7 + 3NaOH → Na3C6H5O7 + 3H2O

   Bedömning

   E – Eleven visar med en godtagbar formel hur citronsyran protolyseras till viss del.

   C – Eleven visar med en eller flera reaktionsformler hur alla tre protonerna i citronsyran reagerar med natriumhydroxid.
  2. Reaktionsformeln i a) ger att \(n_\text{NaOH} = 3n_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7}\).

   \[n_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7} = \frac {m_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7}}{M_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7}} = \frac {10\text{g}}{192,1\text{g/mol}} = 0,05205622\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[n_\text{NaOH} = \frac {m_\text{NaOH}}{M_\text{NaOH}} = \frac {6\text{g}}{40,00\text{g/mol}} = 0,15\text{mol} \hspace{100cm}\]

   Vi ser att \(\frac {n_\text{NaOH}}{n_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7}} = \frac {0,15\text{mol}}{0,05205622\text{mol}} = 2,8815 \approx 3\). Därför kan vi säga att ja, receptet stämmer ganska väl.


   Bedömning

   E – Eleven gör en godtagbar ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd.

   C – Eleven beräknar både \(n_{\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7}\) och \(n_\text{NaOH}\) (eller använder substansmängdsförhållandet 1:3).

   A – Eleven når målen för C och kommer på ett korrekt sätt fram till att receptet stämmer.

 2. MnO\({\sf _4^-}\) + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ +4H2O
  Lösning: \({\sf \underbrace{\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + 5\overset{\text{+II}}{\text{Fe}^{2+}}}_{ 9+} + 8\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{\overset{+\text{II}}{\text{Mn}^{2+}} + 5\overset{+\text{III}}{\text{Fe}^{3+}}}_{17+} + 4\text{H}_2\text{O}}\)
| ▶

 

   

Också intressant: