Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Endoterma och exoterma reaktioner. Entalpi

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skilja på en exoterm och en endoterm reaktion.
     
 1. Jag vet hur man lägger till ”+ energi” till höger eller vänster om reaktionspilen för att visa att en reaktion är exo- eller endoterm.
     
 1. Jag kan använda värdet på ΔH för att bestämma om en reaktion är endoterm eller exoterm.
     
 1. Jag kan förklara på bindnings- och energinivå vad som händer i exoterma och endoterma reaktioner.
     
 1. Jag kan rita upp ett energidiagram med aktiveringsenergi som visar om en reaktion är endoterm eller exoterm.
     
 1. Jag kan ge exempel på både endoterma och exoterma reaktioner.
     

Bildningsentalpi och Hess' lag

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad bildningsentalpi är.
     
 1. Jag kan förklara vad Hess’ lag innebär.
     
 1. Jag kan använda Hess’ lag för att beräkna förändringen i entalpi för olika reaktioner.
     

Mer om fasövergångar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur temperaturen på ett ämne hänger samman med rörelseenergin hos atomerna och molekylerna i ämnet.
     
 1. Jag kan förklara på bindnings- och energinivå vad som händer när ett ämne förångas (eller smälter).
     
 1. Jag kan förklara varför ett ämne avdunstar även om dess temperatur är under kokpunkten.
     
 1. Jag kan förklara på bindnings- och energinivå vad som händer när ett ämne stelnar (eller kondenseras).