Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

34

21-aug

23-aug

 • 1. Introduktionslektion

35

28-aug

 • 2. Kapitel 1. Den gudomliga konsten

30-aug

 • 3. Lab 1a: Säkerhet & labutrustning
  Lab 1b: Volymmätning

36

04-sep

 • 4. Kapitel 2. Materia och filosofi. Den moderna kemins födelse. Atommodeller (s. 17-24)

06-sep

 • 5. Kapitel 2. Atommodeller (forts.). Atomnummer, masstal och atommassa. (s. 25-30)

37

11-sep

 • 6. Lab 2: Magnesiums reaktion med saltsyra

13-sep

 • 7. Kapitel 2. Materia. Rena ämnen och blandningar.

  Kemiska föreningar. Aggregationsformer. (s. 34-39)
 • Föräldramöte NA år 1

38

18-sep

 • 8. Kapitel 3. Grundämnen grupperas. Elektronernas betydelse. (s. 47-53)

20-sep

 • 9. Lab 3: Att skilja ämnen i en blandning: Vilken är andelen järnfilspån, sand och salt i en blandning?

39

25-sep

 • 10. Kapitel 3. Periodiska systemet berättar. De åtta huvudgrupperna.
 • Alkalimetallerna. (s. 54-59)

27-sep

 • 11. Kapitel 3. Alkalimetallerna (forts). De alkaliska jordartsmetallerna. Borgruppen. Kolgruppen. Kvävegruppen. (s. 60-66)

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

40

02-okt

 • KU-dag

04-okt

 • 12. Lab 4: Jämförelse av reaktiviteten hos magnesium och kalcium (fullständig laborationsrapport)

41

09-okt

 • 13. Kapitel 3. Syregruppen. Halogenerna.
 • Ädelgaserna. (s. 68-70)
 • Kapitel 4 + 11. Jonbindning (s. 77-78)
 • Provvecka, moderna språk

11-okt

 • 14. Kapitel 4 + 11. Jonbindning (forts.) Saltet magnesiumklorid. Atomjoner. Sammansatta joner. Hur stor laddning kan en jon ha? (s. 79-81)
 • Kapitel 4 + 11. Grundämnen bildar joner olika lätt. Atomjoners storlek. Jonbindningars styrka. Vad är saltvatten? Förmåga att leda elektrisk ström. (s. 82-84)
 • Provvecka, moderna språk

42

16-okt

 • 15. Kapitel 4 + 11. Att skriva formler för jonföreningar.
 • Kovalent bindning i molekyler. (s. 85-87)
 • Kapitel 4 + 11. (s. 88-91)

18-okt

 • 16. Lab 5: Framställning av ett salt

43

23-okt

 • 17. Prov 1: Kemins grunder
 • Kapitel 4 + 11. Olika grundämnen i samma molekyl. (s. 93-95)

25-okt

 • 18. Lab 6: Kemisk bindning – Stationslab

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

44

30-okt

 • Höstlov!

01-nov

 • Höstlov!
 • Prövningar

45

06-nov

 • Na1 – Etikprojekt

08-nov

 • Na1 – Etikprojekt

46

13-nov

 • 19. Kapitel 4 + 11. (s. 96-100)
 • Kapitel 4 + 11. Olika grundämnen i samma molekyl (forts.). Namn på kemiska föreningar. (s. 101-104)

15-nov

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

47

20-nov

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

22-nov

 • 20. Kapitel 4 + 11. Bindningar mellan molekyler. Dipol-dipolbindning. Van der Waalsbindning. Van der Waalsbindning hos ädelgaser. (s. 105-107)
 • Kapitel 4 + 11. Kolföreningarnas kemi. Kolväten. Metan. Etan. Propan. Butan. Från små till stora alkaner. Alkaners smält- och kokpunkter. Alkaner och vatten (”Lika löser lika”). (s. 261-263)

48

27-nov

 • 21. Kapitel 4 + 11. (s. 264-266)
 • Kapitel 4 + 11. Van der Waalsbindning i t.ex. motorolja. Vätebindning. Alkoholer. Löslighet i vatten. Ylle. (s. 107-108)
 • Provvecka, moderna språk

29-nov

 • 22. Lab 7: Alkoholers egenskaper (Liber nr. 24)

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

49

04-dec

 • 23. Kapitel 4 + 11. (s. 274-275 + 109)
 • Kapitel 4 + 11. Metallbindning. (s. 110-111)

06-dec

 • 24. Prov 2: Kemisk bindning
 • Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler. Från ordformel till teckenformel. (s. 119-121

50

11-dec

 • NP Ma1c NA1

13-dec

 • 25. Lab 8: Lab med ris och bönor
 • Övning i formelskrivning

51

18-dec

 • 26. Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler. Salter och reaktionsformler. Bildning av natriumklorid. Lättlösliga och svårlösliga salter. (s. 122-124)
 • Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Räkna med atommassenheten. Räkna med substansmängd. (s. 127-129)

20-dec

 • 27. Kapitel 6. Räkna med substansmängd (forts.). Molmassa. Sambandet m = Mn. (s. 130-132)

52

25-dec

 • Jullov! o<:-)
 • Juldagen

27-dec

 • Jullov! o<:-)

1

01-jan

 • Jullov! o<:-)
 • Nyårsdagen

03-jan

 • Jullov! o<:-)

2

08-jan

 • 28. Lab 9: ”Molrör” – Beräkningsövningar på sambandet m = Mn
 • Fällningslaboration

10-jan

 • 29. Kapitel 6. Kristallvatten. Några salter med kristallvatten. (s. 133-135)

3

15-jan

 • 30. Kapitel 6. Föreningars sammansättning. Masshalt. Empirisk formel. (s. 136-138)

17-jan

 • 31. Lab 10: Bestämning av kristallvattenhalten i alun

 Period 2

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

4

22-jan

 • 32. Kapitel 6. Stökiometri: Räkna med reaktionsformler. Blandningars halt. Masshalt. (s. 139-141)

24-jan

 • 33. Kapitel 6. Volymhalt. Koncentration. Att bereda en lösning med en bestämd koncentration. (s. 142-144)

5

29-jan

 • 34. Lab 11: Framställning av en lösning med en bestämd koncentration

31-jan

 • 35. Kapitel 6. Att bereda en lösning med en bestämd koncentration (forts.). Gasers löslighet i vatten. (s. 145 + 149)

6

05-feb

 • 36. Kapitel 6. (Reservtid alt. repetition inför prov.)
  Kapitel 7. Syror och baser. Kemi till vardags. Syror och sura lösningar. (s. 159-161)

07-feb

 • 37. Prov 3: Kemiska beräkningar

7

12-feb

 • 38. Lab 12: Koppars reaktion med svavel

14-feb

 • 39. Kapitel 7 + 11. Syror och sura lösningar (forts.). Starka och svaga syror. Väteklorid och saltsyra. Koncentrerad saltsyra. Användning. Löser oädla metaller. Saltsyra och karbonater. (s. 162-165)
 • Fördjupningsprojekt i kemi

8

19-feb

 • Sportlov!

21-feb

 • Sportlov!

9

26-feb

 • 40. Kapitel 7 + 11. Svavelsyra. (s. 166-167)
 • Fördjupningsprojekt i kem
 • Provvecka, moderna språk

28-feb

 • 41. Fördjupningsprojekt i kemi
 • Provvecka, moderna språk

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

10

05-mar

 • 42. Fördjupningsprojekt i kemi

07-mar

 • 43. Kapitel 7 + 11. Salpetersyra. Karboxylsyror. Ättiksyra. (s. 168-169 + 277-278 + 170)

11

12-mar

 • 44. Lab 13: Sönderdelning av natriumvätekarbonat.

14-mar

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

12

19-mar

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal
 • SYV-info aulan kl. 13

21-mar

 • 45. Kapitel 7 + 11. Kolsyra. Baser och basiska lösningar. Neutralisation. (s. 171-175)

13

26-mar

 • Påsklov!

28-mar

 • Påsklov!

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

14

02-apr

 • 46. Kapitel 7 + 11. pH. Mätning av pH. Syrabastitrering. (s. 180-182 + 184-187)

04-apr

 • 47. Lab 14: pH och vätejonkoncentration i några vanliga varor

15

09-apr

 • 48. Kapitel 7 + 11. Syrabastitrering (forts.). Buffertsystem. (s. 188-193)

11-apr

 • 49. Kapitel 8. Energi ut eller in? Exo- och endoterma reaktioner. Specifik värmekapacitet. (s. 203-207 (inkl. utblick s. 206))

16

16-apr

 • 50. Lab 15: Syrabastitrering

18-apr

 • 51. Kapitel 8. Specifik värmekapacitet (forts.). Entalpi. Spontan reaktion eller inte? (s. 208-212 (inkl. utblick s. 212))

17

23-apr

 • Kursprov Sv1
 • 52. Kapitel 9. Redoxreaktioner. Oxidationstal. (s. 219-223)

25-apr

 • Kursprov Sv1 (kemilektionen utgår)

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

18

30-apr

 • 53. Lab 16: Neutralisationsvärme med Vernier

02-maj

 • 54. Kapitel 9. Oxidationsmedel och reduktionsmedel. Galvaniska element. Zink-koppar-elementet. (s. 224-229)

19

07-maj

 • 55. Prov 4: Syror och baser + Termokemi.

09-maj

 • Kristi Himmelfärds dag

20

14-maj

 • 56. Kapitel 9. Elektrodpotentialer och emk. Vätgaselektroden. Normalpotentialer. (s. 230-235)

16-maj

 • 57. Lab 17: Elektrokemiska spänningsserien (Liber nr. 18)

21

21-maj

 • 58. Kapitel 9. Korrosion. Elektrolys. (s. 237-244)

23-maj

 • NP Ma2c NA1 (kemilektionen utgår)

22

28-maj

 • 59. Repetition inför Gemensamt prov
 • Provvecka, moderna språk

30-maj

 • 60. Repetition inför Gemensamt prov
 • Provvecka, moderna språk
 • Gemensamt prov, Kemi 1 (13:00-15:30)

v.

Tisdag
(90 min. lab/lekt.)

Torsdag
(95 min. lab/lekt.)

23

04-jun

 • Fy1a-prov (kemilektionen utgår)

06-jun

 • Nationaldagen!

24

11-jun

 • Ö-dag – Utspark år3

13-jun

 • 61. Avslutning. Återlämning av gemensamt prov.