Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
34

19-aug

Skolstart!

21-aug

1. Introduktion till Kemi 1.

22-aug

2. Kapitel 1. Den gudomliga konsten (s. 7-14)

35

26-aug

3. Lab 1: Säkerhet & labutrustning

28-aug

4. Kapitel 2. Kunskap om materia. Rena ämnen och blandningar. Aggregationsformer. (s. 34-39)

29-aug

5. Kapitel 2. Kunskap om materia. Kemins födelse (s. 17-23)

36

02-sep

6. Lab 2: Volymmätning

04-sep

Ö-dag: Klassens dag

05-sep

7. Kapitel 2. Kunskap om materia. Atommodeller. Elektronen. (s. 24-27)

37

09-sep

8. Lab 3: Att skilja ämnen i en blandning: Vilken är andelen järnfilspån, sand och salt i en blandning?

11-sep

9. Kapitel 2. Kunskap om materia. Protoner och neutroner. Atomnummer, masstal och atommassa. (s. 28-30)

12-sep

10. Kapitel 3. Periodiska systemet. Periodiska systemet grupperar grundämnena

v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
38

16-sep

11. Kapitel 3. Periodiska systemet. Periodiska systemets uppbyggnad.

18-sep

12. OBS! Idag blir det en "smaka-på-lektion" i biologi: Kan en cell se ut hur som helst?

19-sep

13. Lab 4: Jämförelse av reaktiviteten hos magnesium och kalcium (fullständig laborationsrapport)

39

23-sep

14. Kapitel 3. Periodiska systemet. Ädelgaser

Kapitel 3. Periodiska systemet. Alkalimetaller och halogener

25-sep

15. Lab 5: Reaktionen mellan kopparoxid och kol (Liber 4)

26-sep

16. Prov 1: Kemins grunder

40

30-sep

17. Kapitel 3. Periodiska systemet. Alkaliska jordartsmetaller och syregruppen

02-okt

18. Kapitel 4. Hur jonföreningar bildas (s. 77-81)

03-okt

19. Lab 6: Framställning av ett salt

41

07-okt

Provvecka, moderna språk & IV

20. Kapitel 4. Jonbindningar och Jonföreningars egenskaper. (s. 82-85).

09-okt

Provvecka, moderna språk & IV

21. Lab 7: Jon- eller molekylförening? (Borén) alt. Kemisk bindning enligt TA

10-okt

Provvecka, moderna språk & IV

22. Kapitel 4. Atomer håller ihop. Metallbindningar och elektronerna i dem (s. 110-111).

v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
42

14-okt

23. Kapitel 4. Atomer håller ihop. Kovalent bindning. Bildning av vatten. (s. 86-93)

16-okt

24. Polärt kovalent bindning. Dipoler och dipol-dipolbindningar. Formen på metan, ammoniak och vatten. (s. 94-99)

17-okt

25. Dipoler och opolära ämnen. Formen på koldioxid. Elektronegativitet. Namn på kemiska föreningar. (s. 100-104)

43

21-okt

26. Lab 8: Polärt och opolärt (Borén nr. 9)

Kapitel 4. Atomer håller ihop. Lab 9: Övning i formelskrivning

23-okt

27. Kapitel 4. Atomer håller ihop. Bindningar mellan molekyler. Dipol-dipol-bindningar och van der Waalsbindningar. (s. 105-107). Kolväten och vdW-bindningar. (s. 261-263)

24-okt

28. Kolväten (forts.). Lika löser lika. (s. 264-266). Van der Waalsbindningar mellan kolväten. (s. 107)

44

28-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

31-okt

Höstlov!

45

04-nov

29. Kapitel 4. Atomer håller ihop. Vätebindningar (s. 108-109 + s. 274-275). Alkoholer och karboxylsyror

06-nov

30. Lab 10: Fällningslaboration

07-nov

31. Lika löser lika. Gasers löslighet i vatten (s. 149). Vad händer när ämnen smälter eller stelnar?

v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
46

11-nov

Ö-dag – UVS

13-nov

32. Prov 2: Kemisk bindning

14-nov

33. [Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler. Att skriva reaktionsformler. Från ordformel till teckenformel. (s. 119-121)]

Övning i bråkräkning

47

18-nov

34. Lab 11: Övning i att balansera reaktionsformler

20-nov

35. [Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler. Att skriva reaktionsformler. Salter och reaktionsformler. Bildning av natriumklorid. Lättlösliga och svårlösliga salter. (s. 122-124)]

Storhet, enhet och mätetal

21-nov

36. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Räkna med atommassenheten (s. 127-128)

48

25-nov

Provvecka, moderna språk & IV

37. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Räkna med substansmängd (s. 129-131)

27-nov

Provvecka, moderna språk & IV

38. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Räkna med substansmängd (forts.). Kristallvatten (s. 132-133).

28-nov

KU-dag

Provvecka, moderna språk & IV

49

02-dec

39. Lab 12: ”Molrör” – Beräkningsövningar på sambandet m = Mn.

04-dec

40. Lab 13: Bestämning av kristallvattenhalten i alun

05-dec

41. Kapitel 6. Beräkning av formler. (Kemiska beräkningar. Några föreningar med kristallvatten (s. 134-135).)

 v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
50

09-dec

42. Utgår pga NP Ma1c

(Kemiska beräkningar. Föreningars sammansättning. Masshalt. Empirisk formel. Beräkning av ett ämnes molekylformel. (s. 136-138).)

11-dec

NP Ma4

43. Kapitel 6. Stökiometri: Massverkans lag. 

(Kemiska beräkningar. Räkna med reaktionsformler (s. 139-140))

12-dec

44. Kapitel 6. Ekvivalenta substansmängder och massor.

51

16-dec

45. Lab 14: Bestämning av formeln för kopparsulfid

18-dec

46. Kapitel 6. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Lösningars halt (s. 141-143).

19-dec

 

Julavslutning! o<:-)

52

23-dec

Jullov! o<:-)

25-dec

Juldagen – Jullov! o<:-)

26-dec

Annandag jul – Jullov! o<:-)

1

30-dec

Jullov! o<:-)

01-jan

Nyårsdagen – Jullov! o<:-)

02-jan

Jullov! o<:-)

v. Tisdag
70 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
Fredag
65 min. lab/lekt.
2

06-jan

Trettondagen – Jullov! o<:-)

08-jan

47. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Spädning av lösningar. (forts. (s. 144-145)

09-jan

48. Lab 15: Spädning och blandning av lösningar

3

13-jan

49. Lab 16: Spädning och blandning av lösningar (forts.)

15-jan

50. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Utbyte

16-jan

51. Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Begränsande reaktanter.

Period 2

v. Tisdag
65 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
4

20-jan

52. Repetitionslektion inför prov 3.

22-jan

53. Prov 3: Kemiska beräkningar

5

27-jan

54. Kapitel 7. Syror och baser. Syror.

Kapitel 7. Syror och baser. Baser

29-jan

55. Lab 16. Magnesiums reaktion med saltsyra.

6

03-feb

56. Kapitel 7. Syror och baser. Baser. pH-skalan

05-feb

57. Kapitel 7. Syror och baser. Starka och svaga syror och baser

7

10-feb

58. Kapitel 7. Syror och baser. Neutralisation

12-feb

59. Lab 17. Neutralisation

v. Tisdag
65 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
8

17-feb

Sportlov!

19-feb

Sportlov!

9

24-feb

60. Kapitel 7. Buffertar

26-feb

61. Kapitel 8. Termokemi. Endoterma och exoterma reaktioner. Entalpi

10

03-mar

Provvecka, moderna språk & IV

62. Lab 19. Stelningskurvan för palmitinsyra.

05-mar

Provvecka, moderna språk & IV

63. Lektionen utgår p.g.a. "Idrottens dag"

11

10-mar

64. Kapitel 8. Termokemi. Värmekapacitet.

12-mar

65. Lab 18. Bestämning av ΔH för en viss reaktion.

v. Tisdag
65 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
12

17-mar

Ö-dag: UVS

 

19-mar

66. Repetitionslektion inför prov 4

13

24-mar

67. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Redoxreaktioner.

26-mar

68. Prov 4: Syror och baser + termokemi

14

31-mar

Påsklov!

 

02-apr

Påsklov!

 

15

07-apr

KU-dag

 

09-apr

69. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Metaller är reduktionsmedel

v. Tisdag
65 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
16

14-apr

70. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Halogener är oxidationsmedel.

Lab 20.

16-apr

71. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Oxidationstal

17

21-apr

NP Sv1 + SvA1 (9:30-10:30)

72. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Namngivning och formelskrivning med hjläp av oxidationstal

23-apr

Lektionen utgår p.g.a. NP Sv1 + SvA1

18

28-apr

Provvecka, moderna språk & IV

73. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Galvaniska element. EMK.

30-apr

Provvecka, moderna språk & IV

74. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Korrosion.

19

05-maj

NP En5

75. Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Elektrolys

07-maj

NP En7

76. Lab 21. Återvinning av metaller?

v. Tisdag
65 min. lab/lekt.
Torsdag
70 min. lab/lekt.
20

12-maj

77. Repetition inför slutprov Kemi 1

14-maj

Kristi Himmelfärds dag!

 

21

19-maj

Lektionen utgår p.g.a. NP Ma2abc

21-maj

78. Introduktion till Fördjupningsprojekt i Kemi: Kemin i samhället (1)

Repetition inför slutprov Kemi 1

22
Tisdag
65 min. lab/lekt.
Onsdag  Torsdag
70 min. lab/lekt.

26-maj

79. Fördjupningsprojekt i Kemi: Kemin i samhället (2)

27-maj

Gemensamt prov i Kemi 1 8:15-11:15

 28-maj

80. Fördjupningsprojekt i Kemi: Kemin i samhället (3)

23

02-jun

81. Fördjupningsprojekt i Kemi: Kemin i samhället (4)

04-jun

82. Fördjupningsprojekt i Kemi: Kemin i samhället (5)

24

09-jun

Ö-dag: Utspark!

 

11-jun

83. Avslutning