Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Vi känner till atomernas elektronstrukturer tack vare spektroskopiska studier av dem. I den här demonstrationen utnyttjas gitter i enkla "fickspektroskop" för att visa att olika typer av ljus ger olika linjespektrum. Syftet är att eleven ska få en känsla för hur ljus, färg och linjespektrum hänger samman.

Material

  • Klassuppsättning med "fickspektroskop" med gitter.
  • (Evenutellt) vätelampa, heliumlampa, neonlampa.

Gör såhär

  1. Dela ut fickspektroskopen till eleverna, och be dem titta med dem omväxlande mot lysrören i taket och mot ljuset från fönstren. (OBS! Titta ej direkt mot solen! Solljuset är starkt och kan ge bestående skador på ögonen).
  2. Uppmärksamma eleverna på skillnaden i spektrumet i ljuset från lysrören och från fönstren.
  3. Eventuellt: Tänd väte-, helium- och neonlampan och uppmana eleverna att se skillnad i spektrum från dem.

Diskutera med eleverna!

  • Vad visar ett linjespektrum?
  • Varför ser linjespektrumen olika ut för olika typer av ljus?

Riskanalys

Demonstrationen är inte riskfylld. Man ska dock inte titta direkt mot solen. Solljuset är starkt och kan ge bestående skador på ögonen.