Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

  1. Fyll i nedanstående tabell

Atomnr.

Grund­äm­nets namn

Sym­bol

An­tal p+

An­tal n

Mass­­tal

To­talt an­tal e

i K-skalet

i L-skalet

i M-skalet

 

 

12C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

15

7

 

 

 

 

syre

 

 

 

18

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

3

  1. En jon har beteckningen \({\sf ^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}}\). Ange antalet protoner, neutroner och elektroner.
  2. Vilket grundämne har masstalet 104 och innehåller 60 neutroner?