Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Kemi är studiet av materia, och hur materia förändras. Även om de flesta elever är bekanta med smältning och förångning skadar det inte att kort demonstrera fast, flytande och ånga med hjälp av några isbitar. Demonstrationen görs typiskt i början av kursen, och kanske känner eleverna i gruppen inte varandra så väl än. Därför är ett annat syfte med demonstrationen att få eleverna att börja prata kemi med varandra, och beskriva med ord vad de ser hända i ett experiment.

Smältande is.Smältande is.

Material

 • Brännare med trefot och trådnät
 • Bägare, 250ml
 • Is

Gör såhär

 1. Lägg lite is i botten på bägaren. Fråga eleverna, vilket aggregationstillstånd har is?
 2. Fråga eleverna, vilken temperatur har smältande is?
 3. Efter en liten stund kan man se att det bildas vatten också. Fråga eleverna, vilket aggregationstillstånd har vatten?
 4. Fråga eleverna, finns det vattenånga i bägaren? Kan man se det?
 5. Värm isvattnet en stund över brännaren. Kan man se vattenångan nu? (Nej; den "vattenånga" man ser är i själva verket flytande vatten som kondenserats kring aerosoler i luften. Även på kanten av bägaren kan man förmodligen se lite kondenserat vatten.)

Diskutera med eleverna!

Beroende på hur långt man har kommit i kursen kan man också diskutera till exempel följande:

 • Vilken typ av bindning finns mellan atomerna i en vattenmolekyl?
 • Vilken typ av bindning finns mellan vattenmolekylerna?
 • Vad händer med avseende på kemisk bindning och energi när isen smälter?

Riskanalys

Demonstrationen är inte riskfylld.