Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Kemi är studiet av materia, och hur materia förändras. De flesta elever är bekanta med smältning och förångning, men sublimering är ofta ett nytt begrepp. I demonstrationen visas hur jod sublimerar på ett vackert sätt, så att eleven lär sig begreppen sublimering och deposition.

Material

 • Brännare med trefot och trådnät
 • Bägare, 250ml
 • Rundkolv som passar i bägaren
 • Iskallt vatten (kranvatten går bra)
 • Fast jod, I2(s)

Gör såhär

 1. Lägg en spatelspets fast jod i botten på bägaren.
 2. Placera bägaren ovanför brännaren. Häll lite iskallt vatten i rundkolven och placera den ovanpå bägaren.
 3. Upphetta joden med brännaren.
 4. Lägg märke till hur jodånga bildas. Efter en stund kan man se hur vackra, glittrande jodkristaller deponeras på botten av rundkolven.

Diskutera med eleverna!

 • Vad kan man observera i bägaren? Be eleverna berätta med egna ord, så enkelt som möjligt.
 • Vad har jod för aggregationstillstånd i rumstemeratur?
 • Vad händer med joden när den värms upp?
 • Vad händer med jodångan när den kyls ned?

Beroende på hur långt man har kommit i kursen kan man också diskutera till exempel följande:

 • Vilken typ av bindning finns mellan atomerna i en jodmolekyl, I2?
 • Vilken typ av bindning finns mellan jodmolekylerna?
 • Vad händer med avseende på kemisk bindning och energi när den fasta joden sublimeras?
 • Vad händer med avseende på kemisk bindning och energi när den jodångan återsublimeras (fast jod deponeras)?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Jodångan är oxiderande. Därför bör experimentet utföras under draghuv/i dragskåp. Fast jod kan diskas bort med etanol. Den jodrika etanolen tas om hand som halogenerat lösningsmedel.